Voor schade bij bouwen op gevoelige bodem moet omgekeerde bewijslast gelden


 


De woningbouwprojecten waarvoor de gemeente Noordenveld de laatste jaren kiest, zijn vooral op ondergronden met grondsoorten (zand, leem/klei, potklei) die zeer krimp- en zwelgevoelig zijn. De grondwaterstanden zijn daarbij van grote invloed. Denk aan Roden-Zuid, Maatlanden-De Zulthe, Peize-Zuid en Oude Velddijk Peize. Door verstoring van deze grondlagen en het waterpeil, kan behoorlijke schade ontstaan. Dat is onder meer gebleken na rioleringswerkzaamheden aan de Oudgenoegstraat in Roden in 2018. De beschadigde woningen moesten gesloopt worden.


 


Bij schade in gebieden met mijnbouwactiviteiten, zoals het gebied van de gasopslag onder Langelo, pleit Noordenveld voor hantering van een omgekeerde bewijslast. Die houdt in dat degene die de bodem verstoort schade bij derden vergoedt, tenzij wordt aangetoond dat de schade een andere oorzaak heeft.


 


Noordenveld heeft een bouwprotocol dat bouwers verplicht om het risico van schades in de omgeving met een geotechnische oorzaak, te minimaliseren. Voor de schade die desondanks ontstaat, is volgens LGN en LN een praktische aanpak nodig, zodat de afwikkeling niet lang hoeft te duren.


 


Deze fracties stellen in de raadsvergadering van 8 maart 2023 dan ook voor dat het college voor bouwactiviteiten in gebieden met zeer krimp- en zwelgevoelige grondsoorten, waarvoor het gemeentelijk bouwprotocol geldt, een omgekeerde bewijslast gaat hanteren bij schade in de omgeving.