PvdA/GroenLinks steunen verlengen blauwe zone volop.


 


Het voorstel van het College van B&W om de duur van de blauwe parkeerzone in het centrum van Roden te verlengen kan op steun van de DUOfractie PvdA/GroenLinks rekenen.
‘Een prima voorstel,’ zegt fractievoorzitter Bertus Jan Epema. ‘We zijn er blij mee, ook omdat de Zakenkring erachter staat.’
‘We hebben,’ vult raadslid Tiemen Ensink aan, ‘jarenlang betoogd dat reguleren van het parkeren heel erg nodig was. Vooral omdat de parkeerdruk op die manier goed te spreiden is. Het is mooi dat nu, door de omstandigheden genoodzaakt, blijkt dat het wel degelijk goed uitpakt om dat te doen.’
De fractie tekent erbij aan dat handhaving nodig is en blijft. Het college vraagt daar in het voorstel ook geld voor. ‘Wat ons betreft is dat een voorwaarde,’ zeggen de beide raadsleden. ‘Handhaving is een harde voorwaarde.’