Komende week start een pilot om ontbijt te bieden aan alle kinderen in Noordenveld die op dit moment zonder ontbijt naar school gaan. Ouders van kinderen uit het primair onderwijs hebben een brief gekregen waarmee zij zich kunnen inschrijven voor een wekelijkse tas met ontbijtproducten. Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs wordt er op de scholen ontbijt verzorgd. De pilot loopt tot de meivakantie.


 


In de huidige economische situatie groeien helaas steeds meer kinderen op in armoede. Hierdoor gaan ook steeds meer kinderen zonder ontbijt naar school. Dit heeft nadelige gevolgen voor hun gezondheid en leidt tot kansenongelijkheid. Afgelopen september hebben de ministers Schouten (Armoedebeleid) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) daarom toegezegd deze kinderen te helpen door schoolontbijt aan te bieden. Omdat er vaak een lange periode tussen een toezegging en de daadwerkelijke uitvoering zit, heeft de gemeenteraad besloten dat Noordenveld tot die tijd zelf actie moet ondernemen.


 


Wethouder Kirsten Ipema: “In november heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin ze ons verzochten zo snel mogelijk ontbijt te regelen voor de kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Daar zijn we meteen mee aan de slag gegaan. We moeten als gemeente niet op de ontwikkelingen in Den Haag willen wachten als er op dit moment kinderen met een lege maag naar school gaan. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen volwaardig mee kunnen draaien en daarin is een goede start van de dag essentieel.”


 


De pilot loopt tot aan de meivakantie. Daarna volgt een evaluatie en kan gekeken worden naar een eventueel vervolg. Naar verwachting zullen circa 300 kinderen gebruik maken van deze voorziening. Dit getal is gebaseerd op een behoeftepeiling die door de scholen is uitgevoerd. Het ontbijt zal ingekocht worden bij lokale supermarkten. De ontbijttassen worden ingepakt door leerlingen van De Esborg als maatschappelijke stage. De uitvoering van de pilot wordt gecoördineerd door Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON) in samenwerking met de schoolbesturen.