Op woensdagavond 25 januari verzorgt Theo de la Ruelle een presentatie in beeld en verhaal over het fenomeen vogel.Het gaat deze avond dus niet om soortenkennis maar over thema’s als:- wat is nou eigenlijk een vogel,
- waaruit zijn ze (evolutionair) ontstaan,
- hoe overleeft een vogel de winter, bijvoeren of juist niet?
- het fenomeen vogeltrek
- waarom rui
- wat betekent klimaatverandering voor de vogel in het algemeen en   
   misschien ook wel soort specifiek.Kortom een avond over vogels in de breedste zin van het woord, juist ook voor de niet-vogelkenners.


 


De lezing start om 19.30 uur.
koffie / thee staan vanaf 19.15 uur voor u klaar in de grote zaal van de CazemierBoerderij, Tolbert, Hoofdstraat 27 te Tolbert..


IVN-leden en kinderen (t/m 16 jr.) mogen gratis naar binnen,
voor niet leden is de entreeprijs € 2,50 (alleen contant te voldoen).


Aanmelden hoeft niet, maar vol is vol; de zaalcapaciteit is ca. 60 bezoekers


 


Cursus: “VOGELS UIT DE STREEK HERKENNEN VIA BEELD EN GELUID


 


Na eerdere succesvolle vogelcursussen organiseert IVN Westerkwartier e.o. dit voorjaar opnieuw een vogelcursus.  Veel mensen hebben in de coronatijd de natuur (her)ontdekt en hebben daarbij ook kennis kunnen maken met de prachtige vogelwereld. Bij veel mensen zal daarbij de wens zijn ontstaan om onze gevederde vrienden beter te leren kennen, waardoor de natuurbeleving nog intenser kan worden. Met deze cursus willen wij proberen een stukje van die wens in te vullen.


We richten ons daarbij op de vogels in de verschillende biotopen van onze eigen streek, door een combinatie te maken van beeld- en geluidsherkenning. Dus ook voor mensen die al eens eerder één of meerdere cursussen hebben gevolgd, kan dit een goede opfriscursus zijn!


De cursus wordt weer gegeven door Henk Hut, ecoloog (in ruste) bij Staatsbosbeheer en erkend vogelexpert.

De cursus zal bestaan uit 5 cursusavonden op maandag 20 feb., 6 en 20 mrt, 3 en 24 april
en 5 excursies op zaterdagochtend, t.w.  18 mrt., 1 en 22 apr., 13 mei en 3 juni


De locatie voor de cursusavonden is de CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 te Tolbert, steeds vanaf 19.30 – 22.00 uur.


De excursies zijn steeds op de zaterdagochtend en gaan naar verschillende vogelrijke gebieden van het Westerkwartier en noord Drenthe. De begintijden van de excursies worden later bekend gemaakt. Die sluiten aan bij zonsopkomst vanwege de zang van de vogels en zijn dus wisselend in de tijdINSCHRIJVING:


De cursus gaat door als er minimaal 25 deelnemers zijn. Er kunnen maximaal  40 cursisten worden ingeschreven, dus “vol is vol”!

U kunt zich aanmelden via het algemene mailadres van IVN Westerkwartier e.o. (ivnwesterkwartiereo@gmail.com) onder vermelding van uw NAW-gegevens en telefoonnummer.


Het cursusgeld voor deze cursus is € 75,00. Dit is inclusief documentatie en 1 consumptie per cursusavond.
Het bedrag dient voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt op:
NL42 RABO 0335 1844 48 t.n.v. IVN Westerkwartier e.o., onder vermelding van: Vogelcursus 2023 en uw naam.


De inschrijving is pas compleet als het cursusgeld is overgemaakt.

De inschrijftermijn eindigt op 6 februari 2023.


 


Meer en vollediger informatie vindt u op de website van IVN Westerkwartier e.o.