Waar worden de bomen gekapt en herplant in Noordenveld?


Lees het hier 👇


De locaties, aantallen en soorten:


 


Peize
1 els aan de Achteromweg naast huisnummer 10;
1 eik aan de Boerakkerweg tegenover O.B.S.  de Eskampen;
1 berk aan de Kerkstraat ter hoogte van huisnummer 32;
1 berk aan de Noorddijk;
1 eik aan de Horst ter hoogte van huisnummer 21;
1 berk aan de Gentiaan achter huisnummer 1;
1 els aan de Achteromweg ter hoogte van huisnummer 2;
1 beuk aan de Zuurscheweg ter hoogte van huisnummer 26;
1 beuk aan de Zuurscheweg schuin tegenover huisnummer 20.


 


Veenhuizen
1 eik midden op het kerkhof ter hoogte van het baar huisje; 1 eik ter hoogte van de ingang van het kerkhof.


 


Roden
1 haagbeuk aan de Stobbenven ter hoogte
van huisnummer 29; 4 eiken op de houtwal ter hoogte van Vlasveen 2 en 2A.
Toelichting:


 


Peize
De els aan de Achteromweg is ernstig aangetast door rotting in de stamvoet. De eik aan de Boerakkerweg heeft een holte en is dusdanig geïnfecteerd met zwavelzwam.
Op beide bomen is nader onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de restwand onvoldoende is en dat de kans op stambreuk bestaat.
De berken aan de Kerkstraat, Noorddijk en Gentiaan zijn aan het afsterven.
De eik aan de Horst is volledig afgestorven.
De els aan de Achteromweg heeft te grote holtes in de stam en is aan het afsterven.
De 2 beuken aan de Zuurscheweg zijn aangetast is door een parasitaire reuzenzwam aan de boomwortels. Hierdoor bestaat de kans op windworp.
Alle bovenstaande bomen leveren door hun gebreken gevaar op.


 


Veenhuizen
De eik midden op het kerkhof heeft door inrotting een holle stam bij het maaiveld. De boom is aan het afsterven. De eik bij de ingang van het kerkhof is geïnfecteerd met zwavelzwam. Op deze boom is een nader onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de restwand onvoldoende is. Bij beide bomen is er kans op stambreuk. De bomen leveren door hun gebreken gevaar op.


 


Roden
De haagbeuk aan de Stobbeven is aan het afsterven. Hierdoor is er kans op tak- of stambreuk.
Aan Vlasveen worden op het bedrijventerrein meerdere bedrijfspanden gebouwd. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat er per kavel een ontsluiting door de gemeentelijke houtwal gerealiseerd moet worden.
Om een ontsluiting voor Vlasveen 2 en 2A te bewerkstelligen, is beoordeeld waar het beeld van de houtwal het minst aangetast wordt met de realisatie van inritten. De keuze is gemaakt om 4 eiken uit de gemeentelijke houtwal te rooien voor de realisatie van 2 inritten.


 


Bomenbeleidsplan
Van toepassing is bijlage 2, Beleidsregel ter uitvoering van afdeling 3 APV Punt 1 Beheertechnische redenen voor kap, punt 1.1 Veiligheid, 1.4 Onevenredig veel onderhoud en 3 Kap ten behoeve van een project of planvorming (blz. 63 en 64). Door bovenstaande hebben de bomen geen waarde meer als vermeld in artikel 4:12a van de APV


 


Herplant
In Peize aan de Kerkstraat ter hoogte van huisnummer 32 zal herplant gerealiseerd worden met een linde (Tilia cordata “Rancho”) plantmaat 14-16.
In Peize aan de Zuurscheweg zal herplant gerealiseerd worden met 2 haagbeuken (Carpinus betulus) plantmaat 14-16.
In Roden aan de Stobbenven ter hoogte van huisnummer 29 zal herplant gerealiseerd worden met een haagbeuk (Carpinus betulus “Fastigiata”) plantmaat 14-16.
Aan Vlasveen zal herplant gerealiseerd worden met 5 meter bosplantsoen die in 2 rijen geplant worden, plantmaat 120-140.
Assortiment:
3 meidoornen
(Crataegus monogyna)
3 vuilbomen
(Rahmnus frangula)
3 lijsterbessen
(Sorbus aucuparia)
1 zoete kers
(Prunus avium)


 


(advertentie)