De tweede bijeenkomst van de Agrarische Vrouwen Studiegroep Noordenveld en omstreken (AVSN) op dinsdag 15 november in het Wapen van Drenthe, stond in het teken van gezondheid. Sanne Koopmans en Janine Baving hebben deze avond verteld over hun project in de minor smart dairy farming op het van Hall Larenstein in Leeuwarden. De specialisatie is gericht op sensoren en data in de agrarische sector.
Vijf melkveebedrijven hebben meegewerkt aan vragen over jongvee, transitie, tussenkalftijd en overig management. Het onderzoek toont onder andere aan dat de gezondheid van een koe voor en na de geboorte van een kalf erg belangrijk is. Het was een leerzame en gezellige avond.
Op 8 december gaan we een workshop “ kleine lekkernijen” volgen bij Kokery Suytvelde in Zuidvelde. Op 10 januari 2023 vind de 3 e bijeenkomst plaats met als onderwerp de Agrarische Natuur Drenthe. Op 14 februari is de 4e bijeenkomst en die gaat over het Waterschap Noorderzijlvest. Voor meer informatie kijk op de Facebookpagina van AVSN.
De foto van de spreeksters Sanne Koopmans en Janine Baving is gemaakt door
Jolanda van der Schans.