Vandaag werd er wederom een slipjacht gehouden bij Havezathe Mensinge.  Een hele belevenis waar toch wel weer veel mensen op af komen, ondanks dat de Sint ook in Roden aankwam.


 


Vroeger was een Slipjacht een jacht waarbij gejaagd wordt om het wild bestand op pijl te houden, en dat gaat het voornamelijk om Vossen, Reeën, Hazen, Konijnen en Fazanten. Hierbij worden honden ingezet die de geschoten prooi halen. Tegenwoordig is de Vos een sportief iemand die met een geurlap door de velden heen gaat om een spoor uit te zetten voor de honden. De honden die hier voor ingezet worden zijn  overwegend “black and tan” Kerry Beagles, niet te verwarren met Beagles! En dit tafereel gebeurt drie keer (runs)  op een middag. Via deze link kun je meer lezen over de geschiedenis van de Slipjacht die zijn oorsprong vind in Engeland. Dat is ook de reden dat de namen en signalen in het Engels zijn. https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/slipjacht


 


De Slipjacht wordt verzorgd door jachtvereniging Soestdijk.


https://www.jachtverenigingsoestdijk.nl/


 


En deze dag was wederom de Havezathe de plek waar gestart werd. Verzameld werd er op het jaarbeurs terrein. De honden waren deze keer aardig op tijd nadat ze voorgaande jaren te laten waren door omstandigheden.  Voorafgaande aan de start wordt er  door de deelnemers traditiegetrouw een borrel genomen. Onder toeziend oog van de laatste bewoner van de Havezathe Mevr. Kymmell werd het startsignaal geblazen en ging de equipe op pad. Na een pauze in Altena ging equipe weer op weg naar de Havezathe. De honden worden bij terug komst volgens traditie rijkelijk beloond voor hun inzet met koeienpens wat al een schouwspel op zich is. Als laatste werd het eindsignaal geblazen en was deze Slipjacht ook weer ten einde. En zoals het begon zo eindigde het ook weer met de honden terug in de vrachtauto.


 


Tekst en foto’s© Theo Kompier 


Foto's José Reijinga©