“Rayonhoofden” Noord-Drenthe gaan van RAS naar Westervelde


 


Roderesch, Alteveer, Steenbergen: De bestuurders van de Noord-Drentse Natuurijsverenigingen waren dinsdagavond 8 november massaal op bezoek bij de in 1946 opgerichte “Ijsvereniging RAS te Alteveer.


 


Deze zomer werd 75-jarig bestaan uitgebreid gevierd.


 


De bijzonder mooie natuurijsbaan was deze (warme)herfstavond volledig in “winterorrnaad opgetuigd” De nieuwe LED verlichting rond de baan en de grote LED (kleuren)-schijnwerpers gaven de bezoekers volledig het gevoel, schaatsen onder en gaan……..


Elk jaar heeft elke ijsvereniging niet alleen haar jaarvergadering, maar oriënteren de bestuurders, die allen lid zijn van de KNSB, zich ook op nieuwe mogelijkheden en kansen voor hun vereniging. Het leren en stimuleren van elkaar is de basis van deze jaarlijkse bijeenkomsten. 


 


De voorzitter van de “IJsvereniging RAS” dhr. Abel Mulder heette de afgevaardigden welkom en d.m.v. een mooie PowerPointpresentatie werden de nieuwe mogelijkheden gepresenteerd, waardoor de schaatsers en bezoekers perfect op hun wenken worden bediend. 


 


RAS is zeer actief en heeft een mooie kantine accommodatie welke heel mooi op het zuiden is gericht, waardoor ook de bezoekers grenzeloos kunnen genieten van de (winter)zon.


 


De leden welke de vereniging ondersteunen, kunnen zich niet beter wensen. De mooie baan omringt door de bossen, welke de gure oostenwind luwen, wordt ook gebruikt voor o.a. Marathon, strijkboutgooien, priksleeën. Het perfect onderhouden materieel, om te zorgen voor een mooie ijsvloer, kregen de bezoekers uiteraard ook de zien. Als het weer winters wordt in RAS verdwijnen alle soorten sneeuw, met de vele schuiven, borstels, blazers en bezems “als sneeuw voor de zon”. De spreker op deze avond was dhr. Aaldrik Arends van Safety Company uit Vries (www.safetycompany.nl)  Het Onderwerp: Veiligheid/ Verzekeringen/ Risico’s. De prachtige presentatie was gericht op de mogelijkheden welke je als bestuurder hebt om met geringe inspanningen de maximale mogelijkheden te benutten, waardoor de leden van de ijsvereniging ook bij barre-winterse omstandigheden toch het “warm bad gevoel” krijgen.     


 


Aaldrik Arends van Safety Company uit Vries gaf de bestuurders uit geheel Nrd.Drenthe een mooie kijk op de  Richtlijnen & kansen zoals: Arbo wet/ RI&E/ Preventie/ Protocol opstellen, ter voorkoming van negatieve


 


Aktie’s/ BHV/ Opleiding-scholing/ EHBO/ lijst met actuele dokter diensten/ Noodverlichting/ Co2 melders enz. De presentatie van Aaldrik Arends richtte zich vooral op: Wat doe je om de bezoekers in de juiste “modes” te brengen, dus Positieve voorlichting zoals: Welkom op de baan & Muts en Handschoenen aan. dhr. Aaldrik Arends verstrekt via de secretaris aan de aangesloten ijsvereniging een eenvoudige richtlijn/ protocol, waardoor de (KNSB)-bestuurders alweer met 1-0 voorstaan. De bestuursleden van de diverse ijsverenigingen waren zeer nieuwsgierig en gaven elkaar de mogelijkheden door welke ze zelf al succesvol gebruikten. Ook komt er weer een ijsmeesters cursus waar de ijsver. van Yde het initiatief heeft opgepakt. Voor alle bestuurders was deze presentatie een mooie stimulans om goed voorbereid het ijs op te gaan. De heer dhr. Aaldrik Arends werd bedankt door de voorzitter van de Rayonhoofden dhr. Alle Tamminga en kreeg een gepaste waardering mee naar huis. Alle Tamminga (secr. van de ijsver. Aolgloep te Vries), hoefde dit jaar geen contributie innen, en deed verslag van een positief jaar. Dat deze “Rayonhoofden bijeenkomst een grote aantrekkingskracht heeft, mag blijken uit de zeer grote opkomst op deze jaarlijkse leerzame bijeenkomst. Sinds 2018 is het schaatsen officieel benoemd is als Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De bestuurders ontmoetten elkaar zeker weer op de Jaarlijkse KNSB regio-bijeenkomst. Tijdens het slot deel van de vergadering werden de vaardigheden van de ijsmeesters aan elkaar uitgewisseld en er werd veel aandacht geschonken aan de techniek en de organisatie van de “ijsver. RAS” . Ook werd stilgestaan bij: vergunningen, gezondheid, milieu, energievoorzieningen.


 


ijsvereniging RAS heeft er zeker aan bijgedragen dat de ijsmeesters de komende maanden maar één zelfverzekerd verlangen hebben, een zeer strenge winter met sneeuw en veel ijspret. Tot slot werd het bestuur v/d ijsver.RAS bedankt voor de gastvrije ontvangst. De grote vraag: Wanneer komen al deze regionale “Rayonhoofden” nu echt in actie? Je mag het ze vragen, ze hebben immers kennis van ijs, sneeuw en kou. De Rayonhoofden gaan op 14 nov. 2023 samenkomen bij de ijsvereniging Eensgezinheid te Westervelde. In 2023 zorgt de Secr. Daniel Eisen  (tevens voorzitter ijsclub Zeijen) dat de aangesloten verenigingen weer uitgenodigd worden.  Het onderwerp voor een presentatie is dan; KvK / UBO/ WBTR/ Statuten en Huishoudelijk regelement.


 


Foto's Jan van der Velde©