Op donderdag 29 september 2022 werd het nieuwe fietspad langs de Dominee Germsweg in Veenhuizen geopend.Op de bestaande kade langs de Dominee Germsweg is een hoogwaardig recreatief fietspad gerealiseerd. Dit fietspad loopt parallel aan de waterweg de Zesde Wijk en is in lijn met het Landinrichtingsplan Veenhuizen. Het is een belangrijke schakel in het provinciaal fietspadennetwerk wat het toerisme en de toeristische werkgelegenheid in Veenhuizen bevordert. Het fietspad ontsluit ook de voormalige locatie van het 3e Gesticht via de 'historische toegang' en hiermee ontstaat er een nieuw belevingspunt voor de fietsers.De aanleg van het fietspad past in het Programma stimuleringsmaatregelen gebiedsontwikkeling Drentse Koloniën van Weldadigheid 2018‐2019.

Hierdoor geeft het concreet een invulling aan het versterken van het cultuurhistorisch erfgoed, de kwaliteit en aan het ontwikkelen van de economische draagkracht van het gebied.