Vorig jaar had 68,8% van de Drentse beroepsbevolking een betaalde baan. De arbeidsparticipatie in Drenthe ligt hiermee onder het landelijk gemiddelde: van alle Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar werkt 70,4%. Dit en meer blijkt uit onderzoek van CVster.nl op basis van data van CBS en Eurostat. 


 


Relatief meeste werkenden in Meppel
In Meppel is - naar verhouding - het grootste deel van de inwoners actief op de werkvloer. Van alle Meppelers tussen de 15 en 75 jaar is namelijk 71,1% werkzaam: nergens in Drenthe is het aandeel werkenden zo hoog. De top 5 gemeenten binnen de provincie met de hoogste arbeidsparticipatie is als volgt: 


   1. Meppel: 71,1%

  2. De Wolden: 71%

  3. Midden-Drenthe: 70,7%

  4. Assen: 70,3%

  5. Tynaarlo: 70,1%


 


In de gemeente Emmen ligt de arbeidsparticipatie het laagst: hier werkt slechts 66,2% van de beroepsbevolking. En in NOORDENVELD 68,8%


 


Grote verschillen tussen mannen en vrouwen
De arbeidsparticipatie op de Drentse arbeidsmarkt verschilt sterk per geslacht. Van de mannelijke bevolking werkt bijna driekwart (72,3%), terwijl het bij vrouwen om een veel kleiner deel gaat (65,5%).


In Noordenveld  (72,3%)


 


Gemeenten waar vrouwen het vaakst een baan hebben zijn Meppel (68,5%), De Wolden (67,7%) en Assen (67,6%). In Westerveld hebben relatief gezien de minste vrouwen betaald werk (62,1%). Noordenveld (65,3%)


 


40% meer werkenden onder 50- tot 64-jarige Nederlanders
Van alle 50- tot 64-jarige Nederlanders werkt inmiddels ruim driekwart. Vergeleken met twintig jaar geleden gaat het om een toename van 40,3%. Met dit aandeel oudere werkenden staat Nederland in de Europese top 10 werkende 50-plussers.