KAPPEN
Het volgende betreft 7 knotlinden bij de havezate Mensinge en 1 plataan voor de havezate Mensinge (Roden) in de binnentuin. De nog aanwezige 7 knotlinden bij de ingang van de havezate Mensinge zijn ver ingerot. Eerder zijn in verband met kans op stambreuk in dit laantje al meerdere bomen weggehaald. De stabiele zijwand (restwand) van de stammen heeft ook bij de nog aanwezige 7 bomen de kritische waarden bereikt. De gevaarzetting is groot, en daarmee is de levensverwachting van de bomen klein.

De laan volledig herplanten
Er is in overleg met de Bomenwacht van Landschapsbeheer Drenthe de keuze gemaakt de nog aanwezige 7 knotbomen te kappen om daarna goed te kunnen herplanten en zo weer een fraaie entree te realiseren naar de Mensinge. De herplant zal bestaan uit 10 linden. De al aanwezige 2 jonge linden worden verplant (zie foto) naar de westelijke kant van de entree.
Naast de 7 knotlinden is de plataan in de binnentuin van de Havezate een risicoboom. De boom blijft erg snel achteruit gaan in conditie en heeft een verhoogde gevaarzetting. Ook hier is de kans op zware takbreuk of zelfs stambreuk reëel. Deze boom moet aanzienlijk teruggesnoeid worden in de kroon om het gewicht van de takken te reduceren (“kandelaberen”). Er zal ongeveer een derde deel van de boom kunnen blijven staan. De beleving van de aanzienlijke stam kan zo wel behouden blijven.

Foto – Kappen, verplanten en kandelaberen bij de Havezate Mensinge.
Herplant
Bij de Havezate Mensinge worden 10 winterlinden (Tilia cordata) plantmaat 30-35 geplant.