ALZHEIMER CAFÉ NOORDENVELD


 


‘Hoe kan ik me voorbereiden op mijn laatste levensfase’
‘De dood, praat erover en niet eroverheen’
Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van Alzheimer Café op donderdag
6 oktober. Het thema van deze avond is ‘Hoe kan ik me voorbereiden op mijn laatste levensfase’, met
als ondertitel: ‘De dood, praat erover en niet eroverheen’.
Mevrouw Prof. Dr. Meyboom komt over dit onderwerp vertellen en zal bovendien graag uw vragen
beantwoorden. Mevrouw Meyboom was huisarts en gaf aan de RUG les aan huisartsen in opleiding.
Met haar kennis en ervaring schreef ze het boek ‘Uitburgeren, wat iedereen kan weten en regelen
omtrent het levenseinde’.


 


Op deze informatieavond komen allerlei vragen aan de orde, zoals:
 Wil ik gereanimeerd worden en wil ik opgenomen worden op de intensive care?
 Wie is mijn gemachtigde als ik mijn wensen niet meer kenbaar kan maken door dementie, een ongeval, coma e.d.?
 Kan ik thuis sterven en wat is palliatieve sedatie?
 Mag ik vragen om euthanasie bij ongeneeslijk ziek-zijn of uitzichtloos lijden?
 Hoe leg ik mijn wensen vast?


 


In Drenthe is rond dit thema een campagne gestart die o.a. informatie geeft op:
www.voorbereidinglaatstelevensfase.nl .
Vanavond is ook Rika Roffelsen, vanuit de projectgroep Advanced Care Planning (ACP) bij ons om een
korte toelichting te geven over het project aan de hand van voorbeelden. Uiteraard kunt u ook bij haar
terecht met uw vragen.
In de pauze is er ruime gelegenheid samen te praten en na de pauze zullen uw vragen op een integere
wijze worden beantwoord.
Wij hopen u te mogen begroeten op donderdag 6 oktober vanaf 19.00 uur in zorgcentrum ‘De Hullen’,
Ceintuurbaan Zuid 21, Roden. Aanvang: 19.30 uur.