Uitreiking SDG Predicaat en ondertekening SDG Alliantie
Wanneer? : maandag 26 september
Hoe laat? : inloop vanaf 10:15 uur officieel programma van 11:00 – 12:30 uur
Waar? : Plantsoenstraat 5 in Veenhuizen
Op maandag 26 september om 11:00 zal in aanwezigheid
van gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe
en Sandra Pellegrom, Nationaal Coördinator Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van het ministerie van Buitenlandse
Zaken aan Peter Holtrop (Dienst Justiiele Inrichting) een
SDG Predicaat overhandigd worden vanwege hun
activiteiten passend bij de invulling van de Sustainable
Development Goals .


 


Na deze SDG predicaat uitreiking gaan ondernemers die samenwerken met FB Veenhuizen en ondernemers uit Veenhuizen een SDG Allinatie ondertekenen om stappen te zetten voor SDG Dorp Veenhuizen Boeit en Bloeit.


Het thema dit jaar van de verjaardag van de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame
doelstellingen die alle landen van de VN hebben omarmd, is ‘Turn it Around’. Want het is tijd voor
een ommekeer en als we allemaal samenwerken, met de SDG’s als kompas, kunnen we zorgen voor
een betere toekomst voor onze mensen en planeet. #TurnItAround voor een gezonde, eerlijke en
groene weg naar een betere wereld zonder iemand achter te laten.


 


Ter informatie: Veenhuizen Boeit en Bloeit


Drenthe is SDG provincie. Met trots. PI Veenhuizen en ondernemers gaan samen stappen zetten om
SDG dorp Veenhuizen Boeit en Bloeit te worden. En niet zomaar een SDG dorp omdat het mooi lijkt
voor de bühne. Maar juist omdat we de doelen zichtbaar, meetbaar en navolgbaar verankeren in ons
beleid voor inwoners, toeristen, ondernemers en overheid.


 


Om dat te bereiken slaan ondernemers de handen inéén om middels een ambitieus en realistisch
plan hét SDG dorp van Nederland te worden. We willen laten zien dat het kan, mensen inspireren en
simpelweg zorgen voor een betere balans tussen mens, milieu en economie.
We gaan dit samen bereiken door vanuit ondernemers een gezamenlijke theory of change op te
stellen. Een wetenschappelijk én actiegericht model om de verandering te meten en bij te sturen.
Door de duurzame doelen van ondernemers te achterhalen en te bundelen komt er overzicht en
overlap in de ambities. De alliantie van ondernemers wil met een concreet plan, aan de hand van die
theory of change, samen met de provincie de standaard voor een SDG gemeenschap bouwen.
Het concept voor de SDG gedreven gemeenschap, delen we graag met andere plekken, die dezelfde
ambitie hebben.
Waarom? Omdat het kan. Maar vooral omdat het moet.