Bewonersonderzoek afvalinzameling

 


 

In de periode van 15 september tot en met 25 oktober 2022 wordt in de gemeente Noordenveld een bewonersonderzoek gehouden naar de gescheiden afvalinzameling onder huishoudens.


 


Waarom een bewonersonderzoek?


Dit jaar gaat de gemeente haar maatregelen voor het afvalstoffenbeleid evalueren om in 2023 nieuw afvalbeleid op te stellen. Met dit bewonersonderzoek wil de gemeente terugblikken en vooruitkijken. In het onderzoek gaat het erom in beeld te brengen hoe de ervaringen, meningen en houdingen zijn ten aanzien van het huidige afvalbeleid alsmede in beeld te brengen hoe inwoners tegen mogelijk nieuwe inzamelingsopties aankijken.


 


Wie voert het bewonersonderzoek uit?


Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? Voor dit bewonersonderzoek is een steekproef getrokken, waarbij 1400 huishoudens in de gemeente Noordenveld willekeurig zijn geselecteerd. Als uw huishouden tot dit willekeurig geselecteerde deel behoort, dan ontvangt u een brief met het verzoek een online vragenlijst in te vullen. U krijgt ook de mogelijkheid om het schriftelijk te doen.


 


Wat gebeurt er met de gegevens?


De gegevens die het onderzoeksbureau verzamelt, worden vertrouwelijk verwerkt en behandeld, zodat er geen relatie gelegd kan worden met individuele personen of adressen. De resultaten worden gebruikt bij de evaluatie van het gevoerde afvalstoffenbeleid.


 


Waarop het gevoerde afvalstoffenbeleid onderzoeken?


Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de gemeente Noordenveld verwachten een afvalscheidingspercentage van 75% en maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar te behalen. Om dit te bereiken heeft de gemeente Noordenveld in de afgelopen jaren maatregelen genomen op het gebied van de gescheiden afvalinzameling. Wij willen graag weten of die maatregelen goed hebben gewerkt en of deze aansluiten bij de wensen van onze inwoners.


 


Uitnodiging aan inwoners


De gemeente nodigt u graag uit om deel te nemen aan het bewonersonderzoek. Uw mening is daarbij erg belangrijk: alleen met uw antwoorden kunnen wij onze gescheiden afvalinzameling nog beter maken. Daarom horen wij graag uw ervaringen en ideeën. Deze gaan we meenemen in een nieuw op te stellen beleidsplan voor afvalstoffen.


Meer info


Voor algemene vragen over het bewonersonderzoek afvalinzameling kunt u contact opnemen met de gemeente Noordenveld via telefoonnummer 088 – 050 88 88 of via postbus@noordenveld.nl