Wij zijn een vrijwilligers ( ANBI) stichting en verzorgen met onze drie bussen het vervoer van ouderen en personen met een beperking in en rondom de gemeente Noordenveld.
Het bestuur bestaat uit 5 personen (naast voorzitter, secretaris en penningmeester ook afgevaardigden van de coördinatoren commissie en de PR commissie).
We besturen op basis van beleid en de coördinatoren zorgen voor de operationele dagelijkse gang van zaken.
Al onze vrijwilligers zijn in bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en we zijn gecertificeerd als dementievriendelijke organisatie.
Recentelijk hebben we als bestuur onze statuten aangepast aan de nieuwe wettelijke eisen zodat verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid goed zijn geregeld.
De secretarisfunctie is één van de bestuurlijke pijlers van onze organisatie. Hij/zij is onder andere verantwoordelijk voor: het versturen van de agenda en verslagen, verzorgen van de communicatie met instanties, het bijhouden van het archief.
Heeft u belangstelling voor deze functie maar wilt u eerst meer informatie over de taken en het profiel van de secretaris, stuur dan een mail naar prcommissie@vorbus.nl
We zien uw reactie graag tegemoet.