Maandag is er begonnen aan de groenwerkzaamheden in de Heerestraat, Wilhelminastraat en de Albertsbaan.
In de Heerestraat en de Albertsbaan worden de bomen gekapt.
De volgende bomen blijven staan:
• 2 stuks Kastanje bomen in de Heerestraat naast opticien Pearl.
• 3 stuks Knotlinden voor het terras van de Konditorei, Heerstraat 63.
• 1 stuks Linde nabij Gelateria Villabate, Heerestraat 29.

In het najaar van 2022 worden nieuwe bomen geplant in de Wilhelminastraat en de hierboven genoemde drie Knotlinden en de Linde worden in het najaar van 2023 verplaatst.

Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk, zodat voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden om in januari 2023 te beginnen met de
reconstructie van de zuidelijke aansluiting met de Albertsbaan, vervolgens Heerestraat zuid (tussen de Albertsbaan en de Nieuweweg) en daarna de Heerestraat midden (tussen de Nieuweweg en de Wilhelminastraat).

Voor de groenwerkzaamheden in aankomende week zijn geen stremmingen noodzakelijk en blijven winkels en/of woningen bereikbaar.
Hinder voor winkelende klanten en leveranciers wordt tot een minimum te beperkt.
Foto's©Samaro