Startdag Dorpshuis Nij-Roon


 


Vrijdag 16 september van 16.00 uur tot 19.00 uur presenteren ondernemers, verenigingen en andere organisaties en gebruikers van het dorpshuis zich in en om het dorpshuis in Nieuw-Roden.


 


We nodigen jullie uit om samen met bestuur en de activiteitencommissie te genieten van de hapjes van de verschillende ondernemers zoals Drents Kwartiertje Mark’s Eethuis, de Chinees Lotus en de Pizzaria Monte Rosa en de activiteiten die in het dorpshuis plaatsvinden.


 


Bij de wijkagent en de Gebiedsverbinder kunt u terecht met vragen over veiligheid en vragen over de leefomgeving en het beheer ervan. Ze legt voor de bewoners van ons gebied de verbinding tussen het gemeentehuis en de andere wijken en dorpen.


Tussen door zal het koor zingen en geeft de Koersbalclub een demonstratie koersballen. Ook andere gebruikers van het dorpshuis zoals de biljartclub, klaverjassen willen u enthousiast om deel te nemen aan hun activiteiten. De voetbalclub is aanwezig om voorlichting te geven over de voetbalmogelijkheden voor jongens en meisjes.


 


De activiteitencommissie van het dorpshuis heeft haar activiteiten zoals voor het najaar weer rond. Voor oktober is dit de band De Soulblenders, ook RTV Drenthe is dan aanwezig. Voor november de Pub quiz waarbij groepen in strijd kunnen gaan voor leuke prijzen en de roem. In december sluiten we het jaar af met twee koren die een gezellig kerstmiddag zullen verzorgen. De commissie roept een ieder op om ideeën aan te leveren op gebied van Kunst en Cultuur voor komende seizoen. Voor meer informatie over het Dorpshuis en contactmogelijkheden kunt u kijken op de www.dorpshuis-nieuwroden.nl


 


Graag zien en spreken we u op 16 september aanstaande en laten u zien wat onze passie is in de hoop u daartoe te enthousiasmeren.