De prijzen voor de mooiste straatversiering/zetstukken zijn uitgereikt!

Nadat door een vrijwilligerstekort in eerste instantie de beoordeling van de straatversiering/zetstukken niet was georganiseerd, hebben we toch kunnen doorzetten en is het dit jaar alsnog gelukt onafhankelijke juryleden van buiten het dorp te vinden! Gisterenavond heeft deze jury haar ronde door het dorp gemaakt om de straatversiering en zetstukken te jureren.
Er is veel moeite gedaan om straten te versieren, erg mooi om te zien!

De jury heeft na rijp beraad 3 prijswinnaars bepaald:

3e prijs: De TV-programma's van de Mr. Reijntjesstraat/Kerkhoflaan. De jury vond dat er veel huizen waren die met veel creativiteit aandacht hadden besteed aan de versieringen en zetstukken in de tuin.

2e prijs: De Vakantiestreek van de Veldstreek. De versieringen waren volgens de jury zeer origineel en passend bij het vakantiethema. Ook was, ondanks dat de Veldstreek een hele lange streek is en de huizen niet heel dicht bij elkaar staan, er zichtbaar moeite gedaan om van de hele Veldstreek een samenhangende Vakantiestreek te maken.

1e prijs: De top 2000 van de Bremstraat/Turflaan
Hier was de jury zeer lovend over de inzet, originaliteit, creativiteit en zorgvuldigheid waarmee de zetstukken in de tuinen waren uitgevoerd. Alle tuinen zijn versierd en voorzien van een zetstuk met een lied uit de top 2000. Deze buurt sprong er voor de jury echt uit door de eenheid die ze met hun versieringen uitstralen!

Onze dank gaat uit naar de 2 juryleden die zich ad-hoc beschikbaar hebben gesteld om de tuinversieringen en zetstukken te beoordelen.
Namens Dorpsbelangen DES, Stichting Promotie Zevenhuizen en de Ondernemers Vereniging Zevenhuizen alle prijswinnaars gefeliciteerd met jullie prijs!

Foto's hieronder, de prijsuitreiking aan de voorzitters van de betreffende buurtvereniging:
1. Bremstraat/Turflaan, Bob van der Velde.
2. Veldstreek, Gert Piers.
3. Mr. Reijntjesstraat/Kerkhoflaan, Martin de Jong.