Femke Wolthuis stopt als raadslid voor LGN, Albert Nieuwenhuis wordt voorgesteld als nieuw raadslidDe afgelopen maanden heeft Femke Wolthuis als nieuwbakken lid van de gemeenteraad over veel onderwerpen het woord gevoerd en veel contacten met de samenleving gehad. De toekomst van vakantieparken, de plannen voor zonnepanelen rond Zuidvelde en bouwplan Peize-Zuid zijn ingewikkelde onderwerpen die veel mensen in de samenleving raken. Ze heeft zich deze snel eigen gemaakt en het standpunt van Lijst Groen Noordenveld steeds helder verwoord.


 


Helaas moet zij om persoonlijke redenen afscheid nemen van het raadswerk. Ze blijft gelukkig beschikbaar als steunfractielid. Albert Nieuwenhuis, net als Femke afkomstig uit Norg, zal worden voorgesteld om Femke als raadslid op te volgen. Hij is nu plaatsvervanger in de raadscommissie/oordeelsvormende vergadering voor LGN.


Rieks Perdok wordt voorgesteld als nieuwe plaatsvervanger in de raadscommissie/oordeelsvormende vergadering en neemt daar de plek van Albert over.