Column, Vogels in Nederland, Zwarte Ruiter.


 


De zomermaanden zijn altijd wat rustigere maanden als het om vogels gaat. Veel soorten zijn bezig om de jongen van een eventueel tweede nestje groot te brengen.
Jongen van eerdere nestjes zijn de wereld om hun heen aan het verkennen. En langzaam komt de vogeltrek van de Steltlopers op gang. Met in het najaar de volledige trek van vogels naar hun overwinterings gebieden. Een van die Steltlopers die al aan de trek begonnen is, is de Zwarte Ruiter.
Een vogel die zijn naam eer aan doet tijdens het broedseizoen wanneer ze helemaal bruin/zwart kleuren. In de winter zijn het meer egaal grijs achtig gekleurde vogels.
Meestal hebben ze een nest per jaar van gemiddeld vier eieren. Zodra de eieren gelegd zijn verlaat het vrouwtje het broedgebied. Het mannetje broedt de eieren uit en brengt de jongen groot. De jongen zijn nestvlieders, dit betekent dat als ze uit het ei kruipen, zich al deels kunnen redden. Na 28 dagen kunnen de jongen vliegen. Zwarte Ruiters eten voornamelijk waterinsecten en larven daar van, maar ook kleine visjes en amfibieën. Het voedsel zoeken doen ze met hun lange snavel voornamelijk op de tast.


 


De vogeltrek vind bij Zwarte Ruiters plaats van eind Juni tot September, hierbij gaan de vrouwtjes eerst daarna de mannetjes en de jongen volgen als laatste. Tijdens de vogeltrek is de Waddenzee een belangrijke rustplaats voor de Zwarte Ruiter.
Op de foto’s een Zwarte Ruiter in winterkleed en een die al van zomerkleed naar winterkleed aan het veranderen is.
Tekst en foto’s © Theo Kompier
www.tdknatuurfotografie.nl