Museum Joodse Schooltje Leek getroffen door online bankfraude


 


‘Bankhelpdeskfraude of bank-spoofing oplichting’. Een groot aantal bedrijven en particulieren is dit al overkomen. Dat overkwam ook Museum Het Joodse Schooltje in Leek op 15 juni 2022.
Een cybercrimineel deed zich telefonisch voor als medewerker van de bank met de mededeling dat de rekening in gevaar was en criminelen waarschijnlijk geld van de rekening af zouden halen.
Achteraf bleek de bankrekening door de beller, die zelf de crimineel was, volledig te zijn geplunderd.
Helaas is de bank ook na diverse gesprekken, niet bereid het ontvreemde bedrag te compenseren!
Om te voorkomen dat Museum Het Joodse Schooltje failliet gaat en na 27 jaar haar deuren moet sluiten is er besloten een doneeractie te starten.
Dit in samenwerking met alle vrijwilligers van Het Joodse Schooltje en het 4-Mei Comité, welke zich logischerwijze enorm betrokken voelt bij het schooltje.
Bij Het Joodse Schooltje, dat behoort tot het Joods Cultureel Erfgoed van Leek, wordt op 4 mei WO II herdacht. Er worden rondleidingen gegeven voor scholen en particulieren.
Door de verhalen worden bezoekers zich bewust van de gevolgen van discriminatie in de meest brede zin van het woord.DONEERACTIE
We roepen iedereen die het doel van de Stichting een warm hart toe draagt op een bijdrage te storten op rekening: IBAN: NL17 INGB 067 017 67 88 t.n.v. Samuel Levie Stichting
Dit onder vermelding: ‘Ondersteuning Museum Het Joodse Schooltje’
Het is ook mogelijk om in het Museum Het Joodse Schooltje tijdens openingstijden uw bijdrage in een daarvoor bestemde bus te deponeren.
Alvast grote dank voor uw meeleven en donatie aan deze actie.
Namens bestuur en vrijwilligers van Museum Het Joodse Schooltje