Raad van Noordenveld op de bres voor goed openbaar vervoer aan de westkant van Noordenveld


 


In de laatste vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld voor het zomerreces heeft
Gemeentebelangen, bij monde van Casper Colenbrander, samen met de duofractie
PvdA/GroenLinks, LGN, VVD en D66, een motie vreemd ingediend waarin ze het college oproepen
een zienswijze in te dienen bij het OV-Bureau Groningen Drenthe.


 


Met de zienswijze willen de vijf partijen voorkomen dat de westkant van onze gemeente ontsloten
wordt van het openbaar vervoer. “Busmaatschappij Arriva Fryslân wil per december 2022 de lijnen
14 en 84 schrappen. Dat betekent dat een dorp als bijvoorbeeld Een niet meer aangesloten is op het
openbaar vervoer. Wij maken ons met name zorgen om de positie van onze jeugd. Zij moeten voor
hun voortgezet- en hoger onderwijs ver reizen naar Assen, Drachten en Groningen. Voor degenen die
geen auto of fiets tot hun beschikking hebben is deze reis onmogelijk geworden” licht Casper, samen
met Christel Pijpker (PvdA/GroenLinks) initiatiefnemer, de motie kort toe.


 


Wethouder Meijer (VVD) dankte de raad met het indienen van de motie: “Wij ondersteunen dit van
harte, dit omarmen wij en hier aan wij mee aan de slag. Dank voor uw werk met elkaar”.


 


De motie is unaniem door de raad aangenomen.