Uit de Geschiedenis van Roden: Bordini.


 


Door: Tjerk Karsijns.


 


Onder de bezielende leiding van de in 1898 in Hoogkerk geboren Kornelis Buiter presenteerde turn-en atletiekclub “Vlug en Lenig”, opgericht in 1927, zich op een mooie zomerse dag met een optocht door het dorp. De meisjes keurig in witte pakjes met korte rokjes en blote armen. De krant schreef het volgende commentaar: “schandelijk! Nagenoeg naakt liep de sportieve, maar verdorven jeugd langs de openbare weg. Zoiets zou verboden moeten zijn.” Bakker L., voor wiens winkel de optocht voorbij trok en die zelf niet afkerig was van een fris blaadje, riep verontwaardigd: “De onzedelijkheid stijgt ten top”.


 


 


Al snel verflauwde de rel omdat de focus werd gericht op een zich tijdelijk in Roden vestigende wonderdokter en hypnotiseur met de exotische naam “Bordini”. Waarschijnlijk heette hij gewoon Jan Jansen of Piet de Vries, maar zo’n naam trekt geen klanten. Bij een streng gelovige familie in ons dorp ging Bordini in de kost en huurde een kamer, waarin hij zijn uit Roden en omstreken toestromende patiënten “behandelde”. Als hypnotiseur trok hij trouwens in het hele land volle zalen, zoals ook in ons dorp, waar op een avond de bovenzaal van hotel Zuiderveld tot de laatste stoel was bezet.


 


 


Alvorens de show begon gebeurde er iets opmerkelijks. Bordini verzocht vriendelijk een voor hem volkomen onbekende aanwezige de zaal te verlaten. Die man werkte hem tegen. Het bleek  dokter Weggemans te zijn, die ogenblikkelijk vertrok. Vervolgens vroeg Bordini een paar mannen op het toneel. Drie van de grootste monden in Roden stonden op en onder enthousiaste kreten begaven zij zich, zelfbewust lachend om zich heen kijkend, naar de bühne. Hoezo hypnose? Bordini moest zijn best maar eens doen. Vandaag werd het niets.


 


 


Zoals de dichter Bredero al zei, kan het verkeren. Enkele minuten later aanschouwde de zaal een opmerkelijke metamorfose bij de drie stoere mannen. Miauwend scharrelde de ene op handen en voeten over het toneel en lebberde een schoteltje melk leeg. Naast hem liep zijn kompaan, die vrolijk blafte. Hij trok zelfs zijn been omhoog bij de broekspijp van Bordini. De derde kwaakte uitbundig en maakte sprongen waar een gemiddelde kikker een punt aan kon zuigen.


 


 


De zaal lag in een deuk en de dagen daarop lieten kat, hond en kikker zich niet zien in Roden. Zij schaamden zich dood. De roem van Bordini werd bevestigd toen de dochter van zijn kostbaas in verwachting raakte. Wat hypnose al niet teweeg kan brengen.