Stichting Bosbrandweer Noord-Nederland bestaat 50 jaar en wordt gevierd met een opendag!


 


Stichting Bosbrandweer Noord-Nederland (BBNN) bestaat dit jaar 50 jaar. Om dit jubileum
te vieren wordt er aanstaande zaterdag 2 juli een opendag gehouden. De opendag wordt gehouden
bij de kazerne van de Bosbrandweer aan de J.H. de Boerstraat 35 in Niebert.
Zaterdag 2 juli tussen 10:00 uur en 16:00 uur zijn de speciale natuurbrandbestrijdingsvoertuigen en 2
Amerikaanse brandweerauto’s zijn te bewonderen. Ook wordt er divers beeldmateriaal getoond
waaronder van het verleden van de stichting. Aan de kinderen is gedacht! Er is een springkussen
aanwezig. De jeugdbrandweer Westerkwartier is ook aanwezig om waterspellen te verzorgen voor
jong en oud.
Parkeer gelegenheid is geregeld bij wegrestaurant “In de Klaver” in Niebert aan de Molenweg 2.
Tussen wegrestaurant In de Klaver en de brandweerkazerne rijden pendelbussen.


 


Wat is de BBNN precies?
De BBNN is een particuliere organisatie welke in het bezit is van terreinvaardige
brandweervoertuigen die  onder commando van het brandweerteam ter plaatse - kan ondersteunen
bij natuurbranden in Noord-Nederland . Bijvoorbeeld als aflossing of tweedelijns inzet of om
stoplijnen aan te leggen. Het korps bestaat uit vrijwilligers van o.a. korpsen uit verschillende
Veiligheidsregio’s en eigen opgeleide mensen, met passie voor het vak en hart voor de natuur. De
BBNN is gelieerd aan Veiligheidsregio Groningen (voertuignummers) en maken gebruik van C2000,
net als de reguliere brandweer.  Sinds 1 juli 2015 zijn er concrete werkafspraken tussen de drie
noordelijke veiligheidsregio’s, de Meldkamer Noord Nederland en de BBNN. Verder is de kazerne in
Niebert ook de locatie van de Jeugdbrandweer Westerkwartier, die gebruik maakt van de faciliteiten
van de BBNN waaronder o.a.. twee voertuigen.


 


Hoe is de stichting ontstaan?
Stichting Bosbrandweer Noord Nederland vindt zijn oorsprong in de jaren 70, ten behoeve van extra
paraatheid bij (brandgevaarlijke) evenementen in natuurgebieden (padvinderskampen, motor-
crossen, etc.). De scouting had bijvoorbeeld jaarlijks een Noordelijk Pinksterkamp in Anloo. Dit trok
veel bezoekers (3500) en vroeg om brandbeveiliging, bijvoorbeeld omdat er gekookt werd op open
vuur. Dit was een taak van defensie, omdat het ook op defensieterrein was, echter defensie gaf aan
hiermee te willen stoppen en zo ontstond het idee van een brandweerman uit Haren – zelf ook
scouting lid - om zelf de brandbeveiliging te organiseren en hier mensen voor op te leiden. Later
kwamen hier nog leden van de  bedrijfsbrandweer van de PTT bij. Ook is de BBNN nog enige tijd een
soort van bedrijfsbrandweer voor Staatsbosbeheer geweest. 


 


Wie doen er dienst bij de BBNN? 
Er zijn 32 leden actief bij de BBNN. Daarvan zijn 15 repressief, verder gaat het om ondersteuning,
zoals technische dienst en facilitaire dienst


Het is een ‘self supporting’ brandweerkorps met alle competenties in huis. Daarnaast is er veel
gezelligheid, doen ze vaak mee aan activiteiten, zien ze uitdaging in het zelf doorvoeren van
veranderingen en het bouwen van technische oplossingen. Ook doen de leden door hun
lidmaatschap van de BBNN nieuwe ervaringen op en komen daardoor op plaatsen waar ze normaal
gesproken niet komen (ook buiten Nederland).


 


Welke voertuigen heeft de BBNN?


 Vier tankautospuiten BT , 4x4 aangedreven, terreinvaardige voertuigen met een
watertank inhoud van resp.3000,4000 5000 en 5500 liter allen voorzien van een
separate pomp om rijdend te kunnen blussen.
 Eén Iveco (Magirus) ladderwagen 30 m.
 Eén Iveco Massif 4x4 commandowagen.
 Eén Opel Vivaro manschappenbus.
 Eén Mercedes tankautospuit tbv. de Jeugdbrandweer
 schoppen, vuurzwepen, motorkettingzagen, en diverse andere uitrustingsstukken,
waaronder adembeschermingsapparatuur.
 vulstation voor ademluchtcilinders 300 bar
 diverse werktuigen en gereedschappen voor onderhoud voertuigenpark en overig
materieel.


 


Waar komt het materieel vandaan?
De BBNN heeft inmiddels een peloton 4x4 tankautospuiten , waarmee ze kunnen ondersteunen bij
natuurbranden. De eerste brandweerauto (4x4)van het merk Mercedes, specifiek voor
natuurbrandbestrijding, is gekocht van de gemeente Zoutkamp, de tweede Mercedes van het korps
Assen en de derde Mercedes van de gemeente Ede, korps Bennekom. De vierde 4x4 tankautospuit is
een Daf welke gedoneerd is door Veiligheidsregio Fryslan welke dienst heeft gedaan op Terschelling.
Na diverse locaties (Zuidlaren, Roden), staat er nu, dankzij een (hele) goede sponsor, een kazerne in
Niebert. 


 


En de Amerikanen?
De BBNN is eveneens bekend door de Amerikaanse brandweerwagens’. Eén van de bezigheden van
de BBNN is het in opdracht voeren van het beheer, het plegen van onderhoud en het uitvoering
geven aan een demonstratieteam met twee bijzondere Amerikaanse brandweerwagens: een Pumper
en een Tiller. De voertuigen zijn gestald in de brandweerkazerne van de BBNN. De BBNN gebruikt de
voertuigen alleen ter promotie van de brandweer in de meest ruime zin .(informatie via
info@bosbrandweer.nl ).