In de week voor de meivakantie kwamen voor het eerst Oekraïense kinderen naar school. In groepjes zitten Oekraïense kinderen bij elkaar in een klaslokaal van De Tandem, de basisschool in Noordenveld waar zij les krijgen. Er zijn nu 16 kinderen op school. Ze wonen in de opvanglocaties Langewold hotel en groepsaccommodatie De Hullen, maar ook bij gastgezinnen verspreid over geheel Noordenveld. Het is een normale klas waarbij de docenten goede interactie hebben met de kinderen. Daarbij geven ze prioriteit aan de Nederlandse taal met daarnaast rekenen, gymlessen en buitenspelen. Na de vakantie wordt het lesprogramma verder uitgebreid. Ook wordt bekeken of het taalniveau van de kinderen die nu al heel goed Engels spreken verder kan worden vergroot door het geven van Engelse les.
Momenteel is een tweede klas in voorbereiding. Er staan hiervoor 6 kinderen op de wachtlijst. Om hiermee te starten zijn leerkrachten en onderwijsassistenten nodig, een leslokaal en spullen om het lokaal in te richten.