Camping Panda Rosa in Steenbergen is verkocht. Niet aan de gemeente Noordenveld, waar lang sprake van was, maar aan Bert Speulman en twee compagnons. Speulman benadrukt dat wonen op de manier zoals het nu gaat op het terrein in Steenbergen niet langer kan. "Het is er onveilig: chalets zijn niet goed geïsoleerd en daardoor vochtig. Kortom, niet goed genoeg om in te wonen. Ik volg de regels zoals ze zijn: een camping is om te recreëren en niet om permanent te wonen. Die regels heb ik niet bedacht, die komen van de overheid" ."Met ons valt echt te praten. Maar we verwachten dan ook van de bewoners dat ze zelf actief op zoek gaan naar andere woningen."