Nieuwe straatnamen voor recreatiegebied Oosterduinen in Norg


 


Recreatiegebied Oosterduinen, ten noordoosten van Norg, zit in een transformatieproces waarbij permanent wonen toegestaan zou kunnen worden. Voorwaarde daarvoor is dat diverse zaken aangepast of verbeterd moeten worden, waaronder de vindbaarheid van woningen in het gebied.


 


Voor het verkrijgen van de woonbestemming geldt dat er ‘kwaliteitsverbetering’ plaats moet vinden. De basis daarvoor is gelegd in de gemeentelijke visie Expeditie Norgerduinen. Daarnaast moet een aantal noodzakelijke verbeteringen worden uitgevoerd, zoals het verbeteren van de brandveiligheid. Om de brandveiligheid te verbeteren, zijn in de Oosterduinen werkgroepen opgericht die zich bezighouden met verschillende onderdelen van brandveiligheid. Deze werkgroepen worden ondersteund door de gemeente. De werkgroep ‘vindbaarheid’ houdt zich bezig met het verbeteren van de vindbaarheid van de woningen.


 


Huidige aanduidingen zorgen voor verwarring


Recreatiegebied Oosterduinen is momenteel opgedeeld in vakken. Deze vakken worden aangeduid met Oosterduinen, gevolgd door het vaknummer, bijvoorbeeld Oosterduinen A. Als straatnaam werken deze aanduidingen in de praktijk echter verwarrend. Daarom bestaat de wens voor unieke straatnamen in de Oosterduinen. De werkgroep vindbaarheid peilt of daarvoor draagvlak is onder de bewoners. Bewoners kunnen zelf straatnamen aandragen, waarna de gemeente controleert of de straatnaam aan de geldende criteria voldoet. Zo mag een straatnaam niet al ergens anders in Norg voorkomen. De gemeente neemt vervolgens de administratieve handeling voor de straatnaamwijziging op zich.


 


Tijdrovende klus


Omdat het wijzigen van straatnamen veel tijd in beslag neemt, krijgen niet alle wegen in het recreatiegebied tegelijkertijd een straatnaam. Van enkele wegen in de Oosterduinen zijn de bewoners het eens over een nieuwe straatnaam. Daarom worden die straatnamen als eerste gewijzigd. Het gaat om het Karrepad en de Eekhoornlaan.


 


Voor alle nieuwe straatnamen is een besluit van het college nodig. Bestaande straatnamen zoals de Grote Kampweg kunnen door de ambtelijke organisatie zelf worden gewijzigd. Het college heeft nu voor de straatnaam het Karrepad goedkeuring gegeven. De volgende stap is om de bewoners opnieuw in te lichten over de naamswijziging en omnummering en hiervoor een ingangsdatum af te spreken.