Formatie in Westerkwartier van start


 


De verlengde informatieronde is afgerond. De uitkomst van deze ronde is een brede coalitie. Vijf partijen gaan formeren: VZ Westerkwartier, ChristenUnie, PvdA/Groenlinks en Sterk Westerkwartier.


Vanaf volgende week wordt gestart met het formatieproces. Marcel Thijsen en Jannes Janssen zijn gevraagd als formateurs en bereid deze opdracht aan te nemen.