BBND het misverstand over klimop.


 


Afgelopen week werd een onderdeel van het project Boer Burger Natuur Drenthe gebied Roden
Leekstermeer uitgevoerd. Boeren en vrijwilligers kregen cursus landschapsonderhoud Houtwallen en
-singels van Landschapsbeheer Drenthe. Donderdagavond theorie o.a. hoe en wanneer zijn ze
ontstaan, wat was hun functie, welke types zijn er, wat is de ecologische betekenis en hoe ziet het
perfecte streefbeeld er uit. Zaterdagochtend gingen we op pad om te bekijken in welke staat de
houtwallen en -singels er bij stonden en hoe je het beheer aan zou kunnen pakken. Tijdens de cursus
kwam een misverstand over klimop aan het licht. Klimop is namelijk ontzettend belangrijk voor de
biodiversiteit, voor heel veel vogels en insecten. Het grote misverstand is dat bomen dood gaan als er
klimop in groeit, dit blijkt helemaal niet waar te zijn. Helaas zie je op verschillende plekken dat hele
oude klimop die in bomen groeit onderaan is doorgezaagd door dit hardnekkige misverstand.