Van 16 tot en met 21 mei is er gecollecteerd in Roden en Nieuw-Roden en bedroeg de totaalopbrengst € 3.421,33. Hiervan is € 2.620,33 contant in de collectebus opgehaald en € 801 digitaal. Dat is een geweldige opbrengst! De coördinatoren in Roden en Nieuw-Roden bedanken alle collectanten voor hun inzet! Het Longfonds bedankt alle gulle gevers hartelijk voor hun bijdrage!


 


Dankzij uw gift en de inzet van collectanten kan er meer wetenschappelijk onderzoek worden gedaan naar kinderen met astma.