BASISSCHOOLLEERLINGEN MAKEN KENNIS MET DE GEMEENTE VIA HET SPEL DEMOCRACITY


 


Afgelopen schooljaar is de raadzaal van het gemeentehuis vijftien keer dé plek geweest voor basisschoolleerlingen uit groep 8 om kennis te maken met de werkwijze van het bestuur en de politiek in de gemeente. Dit gebeurde aan de hand van het spel Democracity van ProDemos.


 


Hoe werkt Democracity?
Alle leerlingen waren onverdeeld enthousiast over het spel. In het spel spreken zij door groepen/
fracties te vormen onderling af welke gebouwen in een stad moeten komen. Hiervoor doen zij allereerst een voorstel om een gebouw te plaatsen. Vervolgens moeten zij de andere groepen/fracties overtuigen van de noodzaak van het gebouw op die plek. Door stemming wordt tot slot bepaal of het gebouw op die plek geplaatst gaat worden. Zo leren de leerlingen dat alleen door samenwerking met de andere groepen/fracties de stad gebouwd kan worden.
Niet onbelangrijk in een gemeente!


 


Een bijzondere rol voor Johan van Egten


Vrijdag 20 juni was een bijzondere speelronde van het spel. Toen werd Johan van Egten, vrijwilliger binnen de werkgroep Jeugd van de gemeente Noordenveld, in het zonnetje gezet.


 


Hij speelde toen voor de laatste keer dit schooljaar mee met het spel met leerlingen van CBS De Hoeksteen. Johan heeft bijzonder veel werk verzet om het spel zo leuk en effectief mogelijk voor alle leerlingen te maken. Niet alleen in de raadzaal, maar ook in de klas. Hij geeft leerlingen namelijk een les die hij zelf heeft ontwikkeld over hoe het bestuur van Nederland en in het bijzonder van een gemeente eruit ziet. Zo zijn leerlingen goed voorbereid op het spelen van Democracity. Alle vijftien keer was Johan er dit schooljaar bij in de klas en de raadzaal en dat verdiende een leuke attentie!