Een aantal ouders van leerlingen van de Hasselbraam en de van Panhuys uit Leek en verontruste Zevenhuisters hebben de handen ineen geslagen.


 


De Zevenhuister inwoners werden enige tijd geleden door gemeente Westerkwartier en scholenorganisatie Quadraten op de hoogte gebracht van de plannen om obs het Veenpluis en cbs de Delta onder te brengen op één locatie.
Dorpsvereniging DES, de buurtvereniging, maar bovenal de aanwonenden van het Veenpluis, waar alle leerlingen zullen worden ondergebracht, zijn verbaasd over het feit dat deze plannen pas met hun werden gedeeld toen er geen enkele vorm van meedenken of inspraak meer mogelijk was. Nu al wordt er veel overlast ondervonden tijdens het brengen en halen van schoolgaande kinderen. Dit probleem zal alleen maar groter worden nu er meer kinderen naar dezelfde locatie zullen worden gebracht. De tijdens de informatieavond op 17 maart ingebrachte bezwaren werden bijna allemaal terzijde gelegd omdat gemeente en Quadraten inmiddels tot overeenstemming waren gekomen. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de Delta het komend schooljaar door een aantal basisschoolgroepen uit Leek  zal worden gebruikt.


 


Afgelopen week werden de ouders van leerlingen van de Hasselbraam en de van Panhuys op de hoogte gebracht van het voornemen om vijf groepen van deze scholen het komend schoolseizoen (op de fiets) naar de Delta in Zevenhuizen te laten gaan omdat de school in Oostindie wordt verbouwd. Deze mededeling kwam eerder dan gepland omdat het waarschijnlijk de bedoeling was ook dit besluit eerst definitief te maken alvorens de betrokkenen hierover in te lichten! Deze plannen houden in dat er nog ca. 125 leerlingen (uit Leek) een weg moeten vinden naar de Delta school in Zevenhuizen.
Vele ouders zijn geschrokken van dit voornemen en maken zich grote zorgen over het feit dat hun kinderen, in leeftijd variërend tussen 8 en 12 jaar, bijna een jaar lang dagelijks over een gevaarlijk traject langs het Leekster hoofddiep, met een nog gevaarlijker oversteek in Zevenhuizen, naar school moeten fietsen. Zij willen graag dat er noodlokalen worden geplaatst bij de school in Oostindie voor de duur van de verbouwing. Ook is het onderwijskundig onverstandig om groepen op verschillende locaties les te geven, wanneer dit niet noodzakelijk is.


 


Na alle Corona perikelen van de afgelopen twee jaar hebben deze kinderen geen behoefte aan onrust en stress maar aan met plezier naar school gaan in eigen omgeving.
De Leeksters en Zevenhuisters vinden dat dit voorgenomen en inmiddels grotendeels goedgekeurde besluit een ongewenste, maar bovenal een levensgevaarlijke situatie creëert.
Ondergetekenden willen dat deze plannen per direct van tafel gaan en stellen voor om de geplande noodlokalen voor Zevenhuizen het komend schoolseizoen bij de Violier in


 


Oostindie te plaatsen en dat de nieuwe, brede school in Zevenhuizen deze periode gebruik maakt van twee locaties; de Veenpluis en de Delta. Aangezien dit een tijdelijke situatie betreft menen wij dat de splitsing van onderbouw en bovenbouw in Zevenhuizen voor deze periode acceptabel is.
Met deze oplossing wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren van de ouders in Leek en is er tijd en gelegenheid om samen met betrokkenen in Zevenhuizen te zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.


 


Laten wij, ouders, omwonenden, gemeente Westerkwartier en Quadraten onze keuze laten bepalen door te kiezen voor het welzijn en de veiligheid van alle betrokken kinderen die nu de dupe dreigen te worden van verkeerd ambtelijk beleid!!