De Kennismakers naar Maallust Veenhuizen


 


NORG – Elke vrijdagmorgen is er voor alle inwoners uit de gemeente Noordenveld een programma in De Brinkhof dat is samengesteld door de bibliotheek en Welzijn in Noordenveld onder de naam De Kennismakers. Vast onderdeel is De Leestafel. De Leestafel wordt soms afgelost met Het Kenniscafé of een Er-Op-Uitje.


 


Op vrijdag 27 mei is er een Er-Op-Uitje naar de bierbouwerij Maallust in Veenhuizen. Er is een rondleiding in het gebouw met uitleg over het brouwproces. Er is deze ochtend geen proeverij, al krijgen alle deelnemers wel een verrassingsbiertje mee naar huis. Een kop koffie met een lekker koek horen ook bij het programma.


 


Deze ochtend start om 10.00 uur en is rondom 12.30 uur afgerond. Vervoer wordt georganiseerd. Uw kosten bedragen € 15. Vertrek vanaf De Brinkhof in Norg. Geef u op voor woensdag 25 mei.


 


Informatie en opgave bij 050 317 65 00 Servicebureau WiN. Gert van der Waal is als WiN medewerker betrokken bij De Kennismakers. Kijk ook op de activiteitenladder van www.welzijninnoordenveld.nl . Ook daar kunt u zich opgeven.