Op zaterdag 21 mei 2022 reikte burgemeester Klaas Smid om 10.00 uur een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Hindrik Jan (Henk) Tepper (71) in ‘Het Trefpunt’ aan de Schoolstraat 1 in Roden. De heer Tepper heeft zich 45 jaar voor verschillende organisaties ingezet als vrijwilliger. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


 


De heer Tepper was onder andere betrokken bij de oprichting van de Technische Kontaktdagen (TKD). Hij zat in de TKD commissie en deed zijn werkzaamheden voor en vanuit de Noordelijke Regio. De heer Tepper heeft meegewerkt aan het vinden van een geschikte locatie en de uitbreiding van de beurs. Hij bewaakte de technische- en veiligheidsaspecten tijdens de beurs en beoordeelde jaarlijks de openingshandeling op techniek en haalbaarheid. Ook organiseerde hij de parkeergelegenheid voor zo'n 15.000 bezoekers per dag.


 


Van 2000 tot 2018 was de heer Tepper ook actief voor de Stichting WiN. Hij heeft voor de stichting meegeholpen met het organiseren van veel activiteiten, zoals ouderenmiddagen, kaarten, sjoelen en bingomiddagen. Daarbij zorgde hij voor een sluitende begroting en de controle van de financiën. De heer Tepper organiseerde ook muziekdagen in het Atrium van het gebouw Vasalis. Ook organiseerde de heer Tepper in de periode 2015 tot 2019 spreekmiddagen in ‘De Deel’ in Roden.


 


In 2003 was de heer Tepper mede oprichter van de werkgroep De oude (Scheepstra-) school. Hij was de penningmeester van de werkgroep. In 2004 wordt, ter vervanging van de werkgroep de Stichting ‘De oude Scheepstraschool’ opgericht. De heer Tepper heeft zich altijd ingespannen om fondsen te verwerven voor de oprichting van een Scheepstra museum, dat uiteindelijk in 2012 is gerealiseerd in de Scheepstraschool. Naast alle geldinzamelingsacties waar hij bij betrokken was, heeft de heer Tepper de ‘vrienden en begunstigers’ actie opgezet. Dit resulteerde in 200 vrienden en 50 begunstigers wat een belangrijk financiële basis is voor het museum. Ook was hij mede-verantwoordelijk voor het bedenken en uitzetten van de ‘Ot en Sien wandelroute’.


 


Foto's Jan van der Velde©