De kosten van afvalbeheer in de gemeente Westerkwartier liggen ongeveer 70% hoger dan in
vergelijkbare gemeenten. De dienstverlening is wel hoogwaardiger dan in andere gemeenten.
Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening. Meer dan de helft van de
inwoners geeft het cijfer 8 of hoger. De aanbesteding bij de inzameling van gft- en restafval is goed
verlopen. De aanbesteding van de broninzameling van acht afvalstromen is aanvankelijk mislukt. In
het vervolgtraject is het toch op tijd gelukt om een inzamelcontract te krijgen voor een prijs die veel
dichter aansluit bij een marktconforme prijs. Dit zijn enkele conclusies van het onderzoek van de
Rekenkamer van de gemeente Westerkwartier naar het afvalbeleid.


 


De inzameling van huishoudelijk afval is één van de meest zichtbare vormen van gemeentelijke
dienstverlening. Veranderingen leiden al snel tot reacties vanuit samenleving en politiek. Die
veranderingen komen doordat veel gemeenten bezig zijn met de overgang naar een circulaire
economie. In een circulaire economie is er geen afval meer. Afval is dan eigenlijk een grondstof om
te hergebruiken. Voor Westerkwartier komt daarbij dat door de herindeling de afvalinzameling is
geharmoniseerd. Dit heeft geleid tot vragen over de tarieven, de aanbesteding en de inzet van
werknemers met een arbeidsbeperking. Dit was aanleiding voor de Rekenkamer om een onderzoek
te doen naar de gemeentelijke afvalinzameling.


 


Het onderzoek is uitgevoerd door gespecialiseerd onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV. Een
inwoners-enquête maakte deel uit van het onderzoek. Meer dan 1.300 inwoners hebben de
vragenlijst ingevuld. In het onderzoek is ook een vergelijking gemaakt met een aantal vergelijkbare
gemeenten in Nederland.


 


Op basis van de onderzoeksrapportage heeft de Rekenkamer tien aanbevelingen geformuleerd. De
reactie hierop van het college van Burgemeester en Wethouders heeft niet geleid tot aanpassing
van de bevindingen. Voor inhoudelijke informatie over het onderzoek en de conclusies wordt
verwezen naar de rapportage van het onderzoeksbureau en de (separate) aanbevelingen van de
Rekenkamer.