Algemene ledenvergadering Wijkbelangenvereniging Roderveld


 


Donderdag 12 mei a.s. aanvang 20.00 u., houdt de Wijkbelangenvereniging Roderveld een Algemene Ledenvergadering in het Dorpshuis Nijroon.


 


Naast de reguliere agendapunten, zal deze vergadering staan in het teken van het wel of niet voortbestaan van de WBV Roderveld.


Maar liefst 4 van de 6 bestuursleden treden af om uiteenlopende redenen.


Voorzitter Albert Gelling en penningmeester Theun Nicolai zijn verhuisd naar een andere wijk.


Bestuurslid Jan Slijfer (PR) heeft er 3 termijnen op zitten en Remco Schuurman ( schouw) treedt af volgens rooster.


Er is vanuit het bestuur gelobbyd om een aantal bewoners enthousiast te maken voor deze vacante functies, wat helaas tot op heden niet is gelukt.


Wanneer zich geen nieuwe kandidaten voor deze bestuursfuncties aanmelden, ziet het huidige bestuur zich helaas genoodzaakt om de WBV Roderveld ( opgericht mei 2010) te liquideren c.q. op te heffen.


Het financiële saldo zal dan worden aangewend voor door de Algemene Vergadering te bepalen doeleinden die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.


Ook niet leden uit de wijk Roderveld, zijn deze avond van harte welkom.


Wanneer er een viertal leden zich alsnog aanmelden voor deze vacante functies , dienen deze zich tenminste één uur ( liefst eerder)voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter te melden.


 


Hiermee zou dan de WBV Roderveld , als spreekbuis van de wijk en gesprekspartner van de Gemeente Noordenveld, voort kunnen bestaan.