Vastgezet Bericht.

Rond Hemelvaart staat het centrum van Roden in het teken van ‘Kleintje Rodermarkt’ en de paardensport.

In 1939 is de Vereniging voor Volksvermaken Roden ontstaan en begonnen met het organiseren van een Concours Hippique Tuigpaarden op Hemelvaartsdag. Daarmee is het Hemelvaartconcours het oudste evenement van Volksvermaken. Het concours met Tuigpaarden is inmiddels verplaatst van Hemelvaartsdag naar de zondag van de Kleintje Rodermarkt-week. Op

Het bestuur van de wijkbelangenvereniging de Hofsteden nodigt haar leden uit om de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij te wonen.

De ALV zal worden gehouden op dinsdag 10 mei om 20:00 uur bij het Dorpshuus Nij Roon. Opgeven kan via de mail: info@dehofsteden.nl

Jaarverslag 2021

Het bestuur heeft in 2021 8 keer vergaderd. Veel vergaderingen hebben online plaatsgevonden vanwege de pandemie. De ALV kon om die reden niet op locatie doorgaan en daarom is aan de leden de mogelijkheid geboden om digitaal de ALV bij te wonen. Niemand heeft zich voor de digitale ALV aangemeld.

Ondanks de pandemie heeft het bestuur zich met onderstaande zaken beziggehouden:


* Parkeren op het gras aan de Havezathenlaan


* Ondergrondse containers nabij CBS de Hoeksteen


* Insectenhotels en bloembollen/zaden


* Het opknappen van de hondenspeelweide

De directeur van 'Tjeenz', Ramon van Mierlo, is in een vergadering aanwezig geweest om te vertellen welke ontwikkelingen er zijn in de oude apotheek aan de Havezathenlaan. 'Tjeenz' zorgt voor ambulante begeleiding voor jongeren. Meer informatie is te vinden via www.tjeenz.nl.

Via Facebook en onze nieuwsbrief is gevraagd of mensen een insectenhotel willen installeren of bloembollen willen zaaien. Ook is gevraagd of de 'Heerenveense Tuin' een naam zou moeten krijgen. De resultaten zijn eerder vermeld in onze nieuwsbrief.

De nieuwsbrief proberen we vaker uit te brengen.

Onze oud-voorzitter, Bert Akker, kwam met het idee om in het kader van het 15-jarig bestaan van de wbv een putdeksel in onze wijk te voorzien van het logo van de wbv. Hierover is contact opgenomen met de gemeente.

De eerste stappen zijn gezet voor de aanleg van een jeu-de-boulesbaan aan de Kastelenlaan. Dit project loopt nog.

Ten aanzien van het bestuur:

We hebben afscheid genomen van bestuurslid Ad Bruin.

We zijn als bestuur verheugd te kunnen melden dat de wbv een nieuwe voorzitter heeft. Ronald Uilenberg heeft zich bereid getoond deze taak op zich te nemen. Ronald is enthousiast begonnen. Via de Facebookpagina van de Hofsteden heeft hij zich voorgesteld.