Vastgezet Bericht.

Rond Hemelvaart staat het centrum van Roden in het teken van ‘Kleintje Rodermarkt’ en de paardensport.

In 1939 is de Vereniging voor Volksvermaken Roden ontstaan en begonnen met het organiseren van een Concours Hippique Tuigpaarden op Hemelvaartsdag. Daarmee is het Hemelvaartconcours het oudste evenement van Volksvermaken. Het concours met Tuigpaarden is inmiddels verplaatst van Hemelvaartsdag naar de zondag van de Kleintje Rodermarkt-week. Op

Column Vogels in Nederland, de Tuinfluiter


 


De Tuinfluiter is een zangvogel die in ons land vrij algemeen voorkomt. Alleen net als de Nachtegaal hoor je hem meer dan dat je hem ziet. Dit komt omdat hij zich veel op houdt in dicht struikgewas. Tuinfluiters zijn grijs met beige en bruin, en zijn verwant aan de Zwartkop, de zang van de Tuinfluiter lijkt ook wel wat op die van de Zwartkop. Ze zijn nog het beste herkenbaar aan de grijze vlek in de nek en de grijs/witte ring om het oog.


 


Ze broeden van Mei tot Juni en leggen 4 tot 5 eieren. Ze broeden maar een keer in het jaar, de broedtijd is ongeveer 12 dagen. Het broeden wordt door beide ouders gedaan. De jongen zitten ongeveer twee weken op het nest en als ze uitvliegen worden ze nog een tijdje verzorgd door de ouders. Het nest wordt gemaakt in zeer dichte struiken.


 


Ze leven vooral in bosranden en boomwallen waar dichte struiken groeien. Hun voedsel bestaan voornamelijk uit bladluizen en andere insecten, en ook veel de larven van insecten.


 


Tuinfluiters zijn trekvogels waarvan de eersten al eind Juli weg trekken. Ook vogels uit het noorden en oosten van Europa trekken via ons land naar het zuiden. Ze trekken dan via Spanje en Portugal naar Afrika waar ze de overtocht maken bij de Straat van Gibraltar. Tuinfluiters trekken voor tijdens de nachtelijke uren naar het zuiden. Rond eind April zijn ze weer terug in ons land.


tekst/foto© Theo Kompier