STRAATVEGEN & ONKRUIDBESTRIJDING


 


Het schoonvegen van de voetpaden en straten is weer begonnen. De veegauto maakt 6 rondes door de hele gemeente. Vanaf april wordt ook het onkruid weer verwijderd door te ‘borstelen’ en te ‘branden’. Er zijn dit jaar tot oktober 2 gecombineerde veeg borstelrondes van 8 weken per ronde.


 


Is de borstel- en/of veegauto bij u in de buurt? Zou u dan uw auto aan de kant willen zetten zodat ook de parkeerplaatsen en de straten goed onderhouden kunnen worden?