Bewoners maken kans op 50 bomen voor de buurt


 


Bomen slaan CO2 op en maken onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. De Natuur en Milieufederatie Drenthe zet zich met Plan Boom daarom al een aantal jaar in om meer bomen te planten in Drenthe. Nu de NMF Drenthe 50 jaar bestaat, is het tijd voor een bijzondere winactie. Bewonersinitiatieven maken deze winter kans op maar liefst 50 bomen! 


 


Buurtbewoners in Drenthe die een locatie hebben om een dorpsvoedselbos of boomgaard te realiseren kunnen zich voor 15 februari opgeven. Ook initiatieven die al bezig zijn en behoefte hebben aan meer fruit- of notenbomen maken kans op gratis bomen. 


 


Opgeven
Bewoners die een boomgaard wel zien zitten lezen hier meer over de actie. Op de pagina zijn ook een aanmeldformulier en de voorwaarden te vinden. Opgeven is mogelijk tot 15 februari. De winnaar of winnaars krijgen uiterlijk begin maart bericht via de mail. Levering van de bomen vindt plaats in de tweede helft van maart. 


 


Plan Boom
Onze jubileumactie is onderdeel van het project Plan Boom, dat we samen met Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap uitvoeren. Doel is om samen met inwoners minimaal 500.000 bomen te planten in vier jaar. Afgelopen jaar gingen er maar liefst 30.000 bomen en struiken de grond in in Drenthe. Een record, welke we in 2022 hopen te verbreken! Zo dragen we met z’n allen bij aan een gezond klimaat, biodiversiteit, landschapskwaliteit en leefbaarheid In Drenthe. Meer informatie over Plan Boom is te vinden op www.planboomdrenthe.nl. Foto Jack Tillmanns.