LGN is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen


De ledenvergadering van Lijst Groen Noordenveld heeft op 10 januari jl. het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 vastgesteld.


 


Hoewel er in de afgelopen jaren mede door LGN de nodige verbeteringen in de gemeente tot stand zijn gekomen, valt er nog veel te doen. Luisteren naar inwoners en daar daadwerkelijk iets mee doen, is nog steeds een probleem bij de gemeente. LGN vindt dat dit fundamenteel beter moet. Ook de noodzaak om het landschap rond de dorpen te behouden en meer te doen voor het klimaat, dringt niet genoeg door. Lijst Groen Noordenveld is bijvoorbeeld de enige partij die steeds opnieuw pleit voor het meer planten van bomen. Vooral door prestigeprojecten geeft de gemeente teveel geld uit en stijgen de gemeentelijke heffingen. De komende vier jaar zal een degelijker financieel beleid nodig zijn.


 


26 mensen op de lijst met Tineke Nieboer op 1, gaan in de komende maanden aan de slag voor een goed resultaat bij de raadsverkiezingen. De lijst telt 12 nieuwkomers. Er staan 9 vrouwen en 17 mannen op, jongeren en ouderen, afkomstig uit verschillende dorpen. Lijst Groen Noordenveld is er daarmee in geslaagd een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen samen te stellen die een mooie afspiegeling is van onze Noordenveldse samenleving. LGN presenteert dan ook met gepaste trots haar kandidatenlijst. Vanuit de eensgezindheid, zoals verwoord in het verkiezingsprogramma, en de verscheidenheid, zoals weergegeven door de 26 kandidaten, treedt Lijst Groen Noordenveld vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in maart tegemoet.


 


Het verkiezingsprogramma en de volledige kandidatenlijst zijn binnenkort te vinden op www.lijstgroennoordenveld.nl.