SUBSIDIEREGELING ACTIVITEITEN ERFGOED EN VRIJWILLIGERS

In 2020 heeft de gemeente Noordenveld de BNG erfgoedprijs gewonnen.
Daarmee zijn we Erfgoedgemeente van Nederland geworden in 2020. Aan de prijs is
een bedrag van € 25.000,- verbonden. Helaas was het in verband met het coronavirus
niet mogelijk om de activiteiten verbonden aan de prijs in het afgelopen jaar uit te
voeren.


Erfgoedprijs in het teken van de vrijwilliger in het erfgoed
Noordenveld heeft deze prijs gewonnen mede dankzij de betrokkenheid en de inzet
van vrijwilligers in het erfgoed. Daarom stellen we een tijdelijke subsidieregeling in
voor activiteiten waarin het lokale erfgoed en het vrijwilligerswerk centraal staan.
Aan de uitvoering van de subsidieregeling is een maximaal bedrag van € 20.000
verbonden. Daarnaast wordt er een erfgoed congres georganiseerd.
Subsidieregeling Activiteiten BNG erfgoedprijs
De regeling heeft tot doel de BNG erfgoedprijs 2020, gewonnen door de gemeente
Noordenveld, uit te voeren en te gedenken.

Subsidie wordt verstrekt voor:
1. Activiteiten die bijdragen aan het doel van deze nadere regel.
2. Activiteiten die samenwerking tussen instellingen bevorderen.
3. Activiteiten die het vrijwilligerswerk in en van de instellingen stimuleren.
4. Activiteiten die nieuw zijn of anders en/of aanvullend op bestaande (jaarlijkse)
activiteiten.

Op www.noordenveld.nl/subsidie-erfgoedprijs vindt u meer informatie over de
regeling en kunt u de subsidie aanvragen via een formulier. Dit is mogelijk vanaf 15
januari 2022 tot en met 30 juni 2022.