Ondersteuning Jeugd & Gezin gegund aan sociaal werk De Schans


 


De gemeente Westerkwartier heeft de Europese aanbesteding voor ‘Ondersteuning Jeugd & Gezin (OJG) in de gemeente Westerkwartier’ afgerond. De opdracht is gegund aan Sociaal Werk De Schans. De gunning houdt in dat De Schans vanaf 1 februari volgend jaar de dienst overneemt. De gemeente Westerkwartier heeft de opdracht aanbesteed bij één partij. Dit werkt beter, sneller en preventief. De gemeente wil meer algemene en vrij toegankelijke voorzieningen voor haar inwoners.


 


Wethouder Elly Pastoor: “OJG draagt bij aan een belangrijk speerpunt van het Preventieprogramma: ingewikkelde hulp proberen te voorkomen. De gemeente ziet in Sociaal Werk De Schans een uitstekende partij om de verbinding tussen de huisartsen, de gemeente en het voorliggend veld te versterken. De korte lijnen die tot nu toe samen met De Schans zijn opgebouwd, komen heel goed van pas. Jongeren (en ouders) die bij de huisarts aankloppen voor hulp en ondersteuning worden door de OJG snel, en in hun eigen omgeving, geholpen. “


 


Sinds de start, eind 2013, blijkt de OJG effectief en efficiënt. De mensen van OJG werken in of dichtbij de huisartspraktijk. Ze zijn zo laagdrempelig beschikbaar voor jeugdigen met psychische klachten en hun ouder(s). Zo wordt minstens de helft van de specialistische jeugdhulp voorkomen.