Interzorg en Het Goed geven kleding tweede leven!


 


Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten vanuit een duurzame visie op zorg. Hiermee spreekt Interzorg de intentie uit om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de zorgsector en elkaar te inspireren tot nieuwe maatschappelijk verantwoorde initiatieven. Eén van deze nieuwe initiatieven is het inzamelen van kleding en textiel in al onze locaties. Hiervoor is Interzorg in november gaan samenwerken met Het Goed. Een keten van 28 kringloopwarenhuizen in Nederland, met onder andere vestigingen in Assen, Roden, Emmen en Hoogeveen, dat textiel en huisraad inzamelt voor een tweede leven of hergebruik. Een mooie samenwerking tussen twee partners die beide duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.


 


Ook binnen de zorgsector produceren we nog steeds veel afval. Daarom is het van belang om extra stappen te zetten op weg naar verduurzaming. Het steeds beter scheiden van het restafval, maar ook hergebruik en het recyclen van bepaalde soorten afval tot grondstoffen voor nieuwe producten, dragen daaraan bij. Het Goed heeft hiervoor in alle locaties van Interzorg speciale containers geplaatst voor het verzamelen van onder andere kleding, lakens, schoenen en overig textiel.


 


Tweede leven of recycling


Eva Koerselman, programmamanager MVO van Interzorg, is blij met de samenwerking. “Alle ingeleverde kleding, schoenen en kledingaccessoires die nog goed zijn worden in de winkels van Het Goed verkocht. Mocht kleding niet meer draagbaar zijn, dan worden die materialen gerecycled. Van versleten of gescheurde kleding kunnen bijvoorbeeld poetslappen, isolatiemateriaal, maar ook tassen worden gemaakt. Zo werken we vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen toe naar het reduceren van afvalstromen en het waar mogelijk duurzaam verwerken ervan.”


 


Trots


Zowel Interzorg als Het Goed zijn trots op hun samenwerking, omdat die bijdraagt aan het in stand houden van het milieu. De productie van textiel is namelijk goed voor tien procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door deze gezamenlijke stap te nemen werken zowel Interzorg als Het Goed mee aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.


 


Interzorg, dicht bij jezelf
Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik. De zorgcentra staan middenin de Drentse samenleving, de deuren staan altijd open voor iedereen. Net als cliënten en hun naasten, kunnen ook wijkbewoners gebruikmaken van de verschillende faciliteiten die op de locatie geboden worden, zoals het sfeervolle restaurant en de vele activiteiten. Lees meer over Interzorg op www.interzorg.nl.


Het Goed


De missie van Het Goed is werk maken door hergebruik. Dit bereiken we door gebruikte spullen een tweede leven te geven. Alle gebruikte spullen die dagelijks bij onze kringloopwarenhuizen binnenkomen, sorteren we zorgvuldig. Het gaat om producten als kleding, dekens, schoenen, huisraad, meubels, fietsen, speelgoed, boeken en elektronica.


Naast hergebruik van gebruikte spullen maakt Het Goed werk van werkgelegenheid. We bieden passend werk aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In onze kringloopwarenhuizen kunnen zij op een laagdrempelige manier weer ervaring opdoen. Zij hebben hierdoor een grotere kans om een baan te vinden bij een regulier bedrijf. Door onze speciale begeleidingsmethode heeft Het Goed de hoogste PSO-certificering ontvangen. Dat houdt in dat we in Nederland tot de koplopers behoren op het gebied van socialer ondernemen.