Welke Wft-examens zijn er? 


 


De Wet op het Financieel Toezicht (Wft) is een initiatief van de Rijksoverheid. Het doel van deze wet is het beschermen van de consument. De Wft houdt in dat iedereen die werkzaam is binnen de financiële sector en een financieel advies geeft aan klanten, in het bezit dient te zijn van een relevant Wft-diploma. Om in handen te komen van dit Wft-diploma, die je het bijbehorende Wft-examen af te leggen. Welk Wft-diploma je nodig hebt, is afhankelijk van het vakgebied waarin je je begeeft. In totaal bestaan er negen Wft-diploma’s en dus ook Wft-examens. Dat zijn: 

•    Wft Basis 


•    Wft Zorg


•    Wft Consumptief Krediet


•    Wft Schade Particulier


•    Wft Vermogen 


•    Wft Inkomen


•    Wft Schade Zakelijk


•    Wft Hypothecair Krediet


•    Wft Pensioen 


 


Ter voorbereiding op het Wft-examen wordt er sterk aangeraden om eerst de bijbehorende Wft-opleiding te volgen. De opleiding bereidt je voor op het examen door te voorzien in alle nodige kennis en vaardigheden. Tevens kun je tijdens de opleiding alvast oefenen met de vraagsoorten die voorkomen op het examen. 


 


 


Wat is Wft? 


Wft staat voor Wet op het Financieel Toezicht. Deze wet is een initiatief van de Rijksoverheid en is bedacht ter bescherming van de consument. De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. Dit financieel toezicht is van belang, omdat consumenten of bedrijven veel geld toevertrouwen aan een financiële instelling. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit. 


 


De wet stelt onder andere dat financiële instellingen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen moeten voldoen, zoals het behalen van een Wft-diploma. Voor ieder vakgebied is er een bijpassend Wft-diploma te behalen. In totaal zijn er negen Wft-diploma’s te behalen. Het diploma toont aan dat je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om de consument van een passend financieel advies te voorzien. 


 


 


De functies van het financieel toezicht zijn:


•    waarborgt de stabiliteit van het financiële systeem;


•    zorgt ervoor dat de financiële markten efficiënt werken;


•    beschermt consumenten tegen een faillissement of ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen. 


 


Taken van de Nederlandsche Bank (DNB)


De Nederlandsche Bank waarborgt de financiële stabiliteit. De bank controleert hoe gezond een financieel bedrijf is en probeert daarmee een faillissement van het bedrijf te voorkomen. 


 


 


Taken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)


De AFM houdt toezicht op de manier waarop financiële instellingen met hun klanten omgaan én de manier waarop partijen met elkaar omgaan op de financiële markten. De AFM probeert het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markt te vergroten. Het doel van de AFM is dat financiële instellingen eerlijk, zorgvuldig en open omgaan met hun klanten. Bekijk voor meer informatie de website van Hoffelijk.