-
College positief tegenover verzelfstandiging Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
24.Nov.2021

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om over te gaan tot het verzelfstandigen van het Openbaar Primair Onderwijs in de gemeente Noordenveld (OPON).

 

De onderwijsinspectie heeft in juni 2019 aangegeven dat het intern toezicht op het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld niet voldoet aan de regels van Good Governance. Good Governance is Code Goed Bestuur en gaat over hoe het intern toezicht op het schoolbestuur is geregeld. Om te voldoen aan de eis, is in samenwerking met onder andere de gemeenteraad verder onderzoek gedaan naar het interne toezicht. Na meerdere sessies tussen de gemeentelijke organisatie, de gemeenteraad en het onderwijs is een rapport opgesteld. In dit rapport staat dat verzelfstandigen van OPO Noordenveld de voorkeur heeft. Die voorkeur is nu door het college overgenomen.

 

Als de gemeenteraad in zijn vergadering op 22 december 2021 akkoord is met het voorstel, dan gaat het Openbaar Onderwijs in Noordenveld vanaf eind 2022 verzelfstandigen.

 

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.