-
Positief besluit Noordenveld op de subsidieaanvraag beweegpark Roderveld
24.Nov.2021

We zijn heel blij dat de gemeente deze week positief heeft besloten over onze subsdieaanvraag.
Dat is een belangrijke stap in het realiseren van het beweegpark Roderveld. De overige aanvragen
lopen nog, dus nog even geduld voordat we echt ter plekke kunnen gaan sporten.
Bij de subsidieaanvraag naar de gemeente is uitgegaan van een multifunctionele samenstelling van
de beweegtoestellen. Dit betekent dat zowel ouderen als jongeren op het beweegpark oefeningen
kunnen doen om hun kracht, conditie, balans en flexibilliteit te bevorderen. Afhankelijk van het
definitieve, totaal beschikbare budget kunnen er nog een paar keuzes gemaakt worden in de
toestellen. Mocht u daarover mee willen denken dan nodigen we uit dat per mail door te geven op
beweegpark@rodenfitengezond.nl 
U/je hoort daarover dan meer als het zover is.

 

Op ons verzoek mee te denken over spelregels hebben wij verder geen reacties gekregen. Dat
betekent dat we vanuit vertrouwen er met elkaar voor gaan zorgen dat we het beweegpark netjes
houden en overlast voorkomen. Net als op andere speelvelden en openbare ruimten.
Na de realisatie van het beweegpark kunnen gebruikers als zij dat wensen een
begeleidingsprogramma volgen om de toestellen op een goede wijze te gebruiken. Daarover zullen
we u/jullie tezijnertijd verder informeren.
We wachten nu eerst de overige, naar wij hopen, positieve besluiten van diverse fondsen af. Daarna
kunnen we dan concreet verder.
Tot zover de actuele stand van zaken over het beweegpark Roderveld.

 

Met hartelijke, sportieve groet,
initiatiefnemers en ondersteuners,
Henriëtte van Essen
Jolet Dingen
Liesbeth Niessink
Hans Oorthuis
Martien Smid
Marjan Everts
Edwin de Boer (wijkbewoner en fysiotherapeut)
Otto Huisman (Stichting Roden Fit en Gezond)
Wouter Meertens (WIN)
Remco Schuurman (Wijkbelangenvereniging Roderveld)

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.