-
''Dorpsbelangen Nieuw-Roden voelt zich gepasseerd over nieuwe straatnaam in centrum''
23.Nov.2021

''College passeert Dorpsbelangen Nieuw-Roden bij naamgeving nieuwe ontsluitingsweg door het Centrum''

 

Nieuw-Roden krijgt een nieuw centrum met een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Dorpsstraat en de Beukenlaan , om hiervoor een naam te bedenken  had de gemeente de historische vereniging Roden en onze dorpsgenoot Rits Aalders uitgenodigd .

 

Rits neemt als oud voorzitter van Dorpsbelangen direct contact met het bestuur van Dorpsbelangen op wetende dat er een convenant is tussen de gemeente en  Dorpsbelangen Nieuw-Roden en in deze Dorpsbelangen het voortouw behoort te  nemen en niet Rits Aalders en de historische  vereniging Roden .Toch heeft Rits Aalders  in goed overleg met Dorpsbelangen de naam Tumulus of Tumulilaan aan de gemeente doorgegeven, ,dit is een historische naam die ook op het dorp Nieuw-Roden betrekking heeft zie de relatie van de naam met ons  dorp in het gepubliceerde jaarverslag.

 

De historische kring heeft de naam Mandeslag als voorkeur bij de gemeente neergelegd . Toen Rits ons de naam Mandeslag doorgaf met de bedenkingen dat deze naam waarschijnlijk geen verband houdt met de history van Nieuw- Roden maar meer betrekking heeft op de geschiedenis van Roden, , heeft Dorpsbelangen een mail gestuurd naar wethouder Ipema ,die onze belangen bij de gemeente dient te vertegenwoordigen, met het verzoek dat indien het college voor een historische naam kiest , wij vriendelijk doch dringend verzoeken dat deze betrekking heeft op ons dorp  De wethouder  heeft echter niet op ons verzoek gereageerd   Inmiddels heeft het college een beslissing genomen en voor de naam Mandeslag gekozen , dit heeft wethouder Westendorp in een mail zonder verdere tekst of uitleg aan Rits medegedeeld.   Dorpsbelangen die tot op dat moment op geen enkele manier geinformeerd is door de gemeente , heeft direct per mail kontakt opgenomen met wethouder Westendorp om uitleg te vragen of  de naam Mandeslag historisch verbonden is met ons dorp ,ook deze mail is tot  op heden niet beantwoord , al met al geen voorbeeld van participatie en goed overleg.

 

Bestuur Dorpsbelangen   Nieuw-Roden

(ingezonden)

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.