De Noordenveldse gemeenteraad lijkt akkoord te kunnen gaan met bouwplannen aan De Ring en de Turfweg in Leutingewolde. Vooral het plan aan de Turfweg stuit op weerstand en omwonenden geven nu al te kennen dit tot aan de Raad van State te willen aanvechten, meldt RTV Drenthe.

De initiatiefnemer maakt voor de bouwplannen gebruik van de Ruimte-voor-Ruimteregeling. Hierin is geregeld dat percelen met een (voormalig) agrarische bedrijfsbebouwing, kunnen worden 'ingeruild' voor een woning. Voor één woning moet minimaal 750 vierkante meter bedrijfsbebouwing worden gecompenseerd en voor twee woningen is dat minstens 2.000 vierkante meter.


 


'Geen recht aan regeling'


Initiatiefnemer Marc Popkema heeft een perceel aan De Ring 15 betrokken in zijn plan om tot die 2.000 vierkante meter bedrijfsbebouwing te komen. Zo kan hij zelf aan de Turfweg aan de slag. Omwonenden spreken zich hardop uit tegen dit plan en bepleiten dat de gemeente Noordenveld geen recht doet aan de regeling.


Volgens hen kan er geen sprake zijn van een Ruimte-voor-Ruimteregeling, omdat er aan de Turfweg 10A nooit sprake is geweest van agrarische bedrijfsbebouwing. Ook aan de regels in de provinciale omgevingsverordening zou volgens de tegenstanders geen recht worden gedaan.


 


Oude wijn in nieuwe zakken


Naar aanleiding van een eerdere raadsvergadering in oktober zou er een onafhankelijk onderzoek plaatsvinden over de gang van zaken in Leutingewolde, maar dat is volgens omwonende Greet Ploeg niet gebeurd. "Het onderzoek is uitgevoerd door eigen ambtenaren. Wij voelen ons niet serieus genomen."


Robert Meijer (VVD) gaf aan dat de raad zich houdt aan de regels en dus niet onrechtmatig handelt. Hij vindt het juist slim dat twee plannen worden gecombineerd, zodat er gebouwd kan worden. "Een win-win situatie", aldus Meijer, die aangaf een gang naar de Raad van State te verwachten.


Die verwachting is gegrond, aangezien inspreker Ploeg al aangaf door te zullen gaan met het maken van bezwaar. Buurman Max Uitham vermoedt dat de onderbouwing van de gemeente geen stand zal houden voor de rechter.


 


Tijdens de besluitvormende vergadering van 24 november moet de raad een besluit nemen over de plannen in Leutingewolde.