De gemeente Noordenveld heeft de subsidieaanvraag van de stichting Petje af Noordenveld voor het lopende schooljaar en de komende twee jaren gehonoreerd. Door toekenning van de subsidie heeft de stichting de mogelijkheid om met ingang van januari 2022 een tweede groep kinderen, in de leeftijd van 10-14 jaar, te laten deelnemen aan het Petje af-programma.


 


De gemeente heeft gekozen voor een langlopende subsidiëring en daarmee steunt ze de activiteiten van Petje af tot augustus 2024. Daarmee voorziet ze de stichting niet alleen van een solide financiële basis, maar drukt zij ook haar waardering uit voor het werk van Petje af. 


 


In de toelichting op de toekenning van de subsidie, schrijft de gemeente: 


 


De activiteiten van Petje af Noordenveld dragen bij aan de (kansen)ontwikkeling van jongeren in een kansarme situatie en verbreedt hiermee hun toekomstbeeld. Daarnaast heeft u een vruchtbare samenwerking met de betrokken scholen. Wij hechten veel waarde aan het creëren van meer gelijke kansen onder kinderen en vinden het mede hierom van belang dat u uw activiteiten in gemeente Noordenveld kunt voortzetten. 


 


Sinds de oprichting van Petje af op 14 juni 2019 hebben locatiemanager Ronald Uilenberg en coaches Miranda Werkman en Astrid Nijboer bewezen dat ze, ook in coronatijd, naar tevredenheid van kinderen, ouders en het bestuur van de stichting een kwalitatief hoogwaardig programma kunnen verzorgen. 


 


Bij Petje af ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag de wereld. Het programma biedt kansen aan kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij vergroten hun zelfvertrouwen, ontdekken hun talenten, ontmoeten nieuwe mensen en verbreden hun perspectief voor de toekomst. 


 


Deelnemers aan het Petje af-programma krijgen inzichten in hun drijfveren, interesses, talenten en mogelijkheden in de wereld. De Petje af-activiteiten dragen bij aan het beantwoorden van vragen als: waar ben ik goed in? (kwaliteiten); wat vind ik interessant? (drijfveren); wat is er te doen in de wereld? (exploratie); hoe kom ik daar? (loopbaansturing); wie helpt mij daarbij? (netwerk). 


 


Het bestuur is Ronald, Miranda, Astrid en de parttime coaches zeer erkentelijk voor het werk dat ze voor de kinderen doen.


 


Daarnaast bedankt het bestuur van Petje af Noordenveld wethouder Alex Wekema en beleidsmedewerker Marianne van den Berg voor de goede gesprekken, het meedenken en de steun die we van hen mochten ontvangen in dit subsidietraject.


 


Wij nemen voor allen ons “petje af” en streven naar een succesvolle toekomst en een succesvolle verdere samenwerking. 


 


Namens het bestuur van Petje af Noordenveld, 


 


Peter Frans 


voorzitter